Plantatorzy

Aktualności

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. wspiera Plantatorów buraka cukrowego w walce z szarkiem komośnikiem

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. wspiera ochronę plantacji buraka cukrowego przed szarkiem komośnikiem na terenach zagrożonych zniszczeniem upraw przez szkodnika. Spółka zaoferowała specjalną promocję na środki do insektycydowej ochrony plantacji.

Plantacje buraka cukrowego w południowo-wschodnim rejonie kontraktacyjnym (Oddział Werbkowice oraz Oddział Krasnystaw) w ostatnich latach narażone są na zniszczenie w wyniku nasilonego żerowania wiosennego szkodnika szarka komośnika Bothynoderes punctiventris. Ze względu na biologię szkodnika skuteczna ochrona plantacji jest niezwykle trudna, gdyż wychodzenie szarka z miejsc spoczynku zimowego i przemieszczanie się na plantacje buraka jest rozłożone w czasie i ściśle uzależnione od warunków atmosferycznych. Intensywne żerowanie szkodnika uszkadza lub niszczy całkowicie kiełkujące rośliny, zmniejsza obsadę, a w skrajnych przypadkach prowadzi do przesiewów plantacji.

Wyniki badań zrealizowanych przez Instytut Ochrony Roślin w ramach projektu „Badania nad występowaniem i biologią szarka komośnika oraz możliwych metod/sposobów określenia ochrony plantacji przed tym szkodnikiem” dowiodły, że najwyższą skuteczność w ograniczaniu szarka komośnika wykazało zastosowanie lambda-cyhalotryny (insektycyd Karate Zeon 50 CS). Dodatkowo autorzy badań wskazują, że zastosowanie insektycydu łącznie z adiuwantem zwiększa skuteczność prowadzonych zabiegów ochronnych.

Biorąc pod uwagę konieczność przeprowadzenia zwiększonej ilości zabiegów ochronnych w rejonach o nasilonym występowaniu szarka komośnika, Zarząd Krajowej Grupy Spożywczej S.A. podjął decyzję o wsparciu Plantatorów w ochronie plantacji buraka cukrowego przed szkodnikiem. Udzielone wsparcie obejmuje pokrycie części kosztów ponoszonych przez Plantatorów na ochronę plantacji buraka cukrowego przed zniszczeniem przez szarka komośnika. Plantatorzy, którzy uprawiają buraki cukrowe w rejonach nasilonego występowania szkodnika mogą nabyć w promocyjnej cenie preparaty na dwa zabiegi ochrony chemicznej, tj. insektycyd łącznie z adiuwantem.

Wsparcie dotyczy zakupionych w Oddziałach Spółki preparatów na dwa zabiegi ochrony chemicznej na szarka komośnika obejmujące insektycyd Karate Zeon 50 CS (lambda-cyhalotryna) łącznie z adiuwantem BetaPlus na areał nie większy niż podany w umowie kontraktacyjnej w cenie promocyjnej obniżonej o 50%.

Szczegółowe informacje zainteresowani Plantatorzy mogą uzyskać u Inspektorów Surowcowych oraz w Oddziałach Spółki.

  • Siewka z uszkodzonymi przez szarka komośnika liścieniami
  • 20190425_150349a
  • IMG_40060