Produkty uboczne

PRODUKTY UBOCZNE

Oprócz doskonałej jakości „Polskiego Cukru” Krajowa Grupa Spożywcza S.A. oferuje do sprzedaży produkty powstałe w trakcie procesu technologicznego oraz gotowe wyroby oferowane w lokalizacjach Spółki.

  • Wysłodki buraczane prasowane

Wysłodki buraczane prasowane

Otrzymywane w procesie wytwarzania cukru, poprzez ekstrakcję krajanki buraczanej. Poddane częściowemu odciśnięciu wody, przeznaczone na paszę dla zwierząt hodowlanych lub do przerobu. Dostępne w okresie kampanii we wszystkich produkcyjnych Oddziałach Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

  • Wysłodki suche melasowane

Wysłodki buraczane suszone melasowane

Pasza wysokoenergetyczna, która ze względu na zawartość składników pokarmowych stanowi alternatywę do stworzenia odpowiednio zbilansowanej dawki pokarmowej stosowanej w żywieniu krów, bydła opasowego, koni.
Zaletą wysłodków melasowanych jest możliwość trwałego ich przechowywania, łatwość mieszania z innymi paszami a także możliwość skarmiania przez cały rok....
  • Wapno defekacyjne

Wapno defekacyjne

To bardzo cenny nawóz wapniowy o wyjątkowej wartości, który odkwasza glebę, poprawia jej strukturę i jakość, ale także wnosi do niej wiele makro i mikroelementów (m.in. wapń, magnez, azot, fosfor). Dostępny w okresie kampanii we wszystkich Oddziałach produkcyjnych Krajowej Grupy Spożywczej S.A.