Plantatorzy

Najczęściej zadawane pytania

1. Jak ustalić optymalny termin siewu?

2. Kiedy należy siać buraki cukrowe?

3. Na jaką głębokość wysiewać nasiona buraków?

4. Kiedy należy podjąć decyzję o przesiewie plantacji?

5. Kiedy i jaką dawkę azotu zastosować?

6. Jaka forma nawozu azotowego jest najkorzystniejsza dla buraków?

7. Czy przeprowadzać uprawę międzyrzędową?

8. Kiedy najskuteczniej zwalczyć chwasty?

9. W jakiej porze dnia powinno się wykonywać zabiegi herbicydami?

10. W jakim czasie po deszczu można wykonać zabieg herbicydami?

11. Czy herbicydy zarejestrowane do stosowania w burakach są całkowicie bezpieczne?

12. Jakie działania podjąć w przypadku uszkodzeń buraków herbicydami?

13. Na plantacjach pojawiły się uskrzydlone formy mszycy i muchy śmietki, czy już należy opryskiwać plantacje?

14. Na czym polega Integrowana ochrona buraka cukrowego?