Plantatorzy | Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

1. Jak ustalić optymalny termin siewu?

2. Kiedy należy siać buraki cukrowe?

3. Na jaką głębokość wysiewać nasiona buraków?

4. Kiedy należy podjąć decyzję o przesiewie plantacji?

5. Kiedy i jaką dawkę azotu zastosować?

6. Jaka forma nawozu azotowego jest najkorzystniejsza dla buraków?

7. Czy przeprowadzać uprawę międzyrzędową?

8. Kiedy najskuteczniej zwalczyć chwasty?

9. W jakiej porze dnia powinno się wykonywać zabiegi herbicydami?

10. W jakim czasie po deszczu można wykonać zabieg herbicydami?

11. Czy herbicydy zarejestrowane do stosowania w burakach są całkowicie bezpieczne?

12. Jakie działania podjąć w przypadku uszkodzeń buraków herbicydami?

13. Na plantacjach pojawiły się uskrzydlone formy mszycy i muchy śmietki, czy już należy opryskiwać plantacje?

14. Na czym polega Integrowana ochrona buraka cukrowego?