Plantatorzy

Wojciech Miziniak

  • Dr inż. Wojciech Miziniak

Dr inż. Wojciech Miziniak

urodzony w 1969 roku w Inowrocławiu, w 1987 ukończył  Zasadniczą Szkołę Ogrodniczą, a następnie podjął naukę w 3 – letnim  Technikum Rolniczym w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bielicach. W latach 1990 – 1995 studiował na Wydziale  Rolniczym Akademii Techniczno – Rolniczej w Bydgoszczy. Dyplom magistra inżyniera rolnictwa uzyskał w 1995 roku na podstawie pracy dyplomowej „Właściwości fizyko-chemiczne gleb pod wybranymi typami lasów województwa bydgoskiego i toruńskiego”. Po odbyciu służby wojskowej, od 25.09.1996 był zatrudniony w Terenowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin w Toruniu na etacie asystenta. Od początku pracy w IOR bierze czynny udział w realizacji tematów badawczych stacji, dotyczących wpływu długości rotacji uprawy buraka cukrowego na stan zachwaszczenia oraz prowadzi doświadczenia polowe z zakresu rejestracji herbicydów i regulatorów wzrostu w uprawach rolniczych.  W latach 1999 – 2004 zajmował się opracowaniem podstaw zwalczania ambrozji zachodniej (Ambrosia psilostachya DC) w uprawach roślin rolniczych oraz w siedliskach ruderalnych. Od 2005 roku rozpoczął  badania polowe  związane z opracowaniem zwalczania chwastów w uprawie wierzby energetycznej (Salix vinimalis). Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii uzyskał w 2009 przedstawiając rozprawę pod tytułem: „Biologiczna aktywność retardantów i herbicydów w warunkach łącznego stosowania w pszenicy ozimej”. Od 07.10. 2009 roku został zatrudniony na stanowisku adiunkta. Doktor inż. Wojciech Miziniak jest autorem lub współautorem 22 publikacji naukowych oraz wielu artykułów w czasopismach rolniczych.