ZPBC

 I.  Okręgowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Szczecinie
     Prezes Zarządu - Tomasz Olech
 1. Zarząd Rejonowy w Kluczewie - Prezes Zarządu - Waldemar Kienig
 2. Zarząd Rejonowy w Gryficach - Prezes Zarządu - Jacek Dąbrowski
 3. Zarząd Rejonowy w Szczecinie - Prezes Zarządu - Tomasz Olech
 II. Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Malborku
     Prezes Zarządu - Wiesław Szpura
 
 III. Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Nowym Stawie
     Prezes Zarządu - Henryk Żak
 
 IV. Okręgowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Bydgoszczy
     Prezes Zarządu - Józef Pawela
 1. Zarząd Rejonowy w Kruszwicy - Prezes Zarządu - Piotr Imański
 2. Zarząd Rejonowy w Nakle - Prezes Zarządu - Piotr Maj

 V. Brzesko-Kujawski Związek Plantatorów Buraka Cukrowego przy Oddziale KGS S.A. Cukrownia Kruszwica z/s we Włocławku

Prezes Zarządu - Andrzej Nowakowski

 
 VI. Zrzeszenie Plantatorów Buraka Cukrowego w Dobrzelinie
      Prezes Zarządu - Krzysztof Nykiel
 
 VII. Zrzeszenie Plantatorów Buraka Cukrowego „Ostrowy” przy KGS S.A. "Cukrownia Dobrzelin"
       Prezes Zarządu - Krzysztof Zdziarski
 
 VIII. Zrzeszenie Plantatorów Buraka Cukrowego w Leśmierzu
       Prezez Zarządu - Marek Karolak
 
 IX. Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Chełmie
     Prezes Zarządu - Waldemar Wilgos
 
 X. Wojewódzki Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Lublinie
     Prezes Zarządu - Wojciech Kałużny
 1. Okręgowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Lublinie - Prezes Zarządu - Wojciech Kałużny
 2. Rejonowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Opolu Lubelskim
  Prezes Zarządu - Andrzej Chyła
 XI. Okręgowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Zamościu
       Prezes Zarządu - Alfred Wojnarski 
 1. Rejonowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego Rejon Wożuczyn - Prezes Zarządu - Alfred Wojnarski
 2. Związek Plantatorów Buraka Cukrowego przy Cukrowni Werbkowice - Prezes Zarządu - Krzysztof Bojar
 3. Związek Plantatorów Buraka Cukrowego Rejon Klemensów - Prezes Zarządu - Witold Hadam

XII. Rejonowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Krasnymstawie
     Prezes Zarządu - Kazimierz Kiszczak