Aktualności

Zezwolenia na stosowanie środków ochrony roślin MOSPILAN 20 SP i MOVENTO 100 SC

W dniu 7 kwietnia 2023 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał zezwolenia na stosowanie środków ochrony roślin MOSPILAN 20 SP (s.cz. acetamipryd) i MOVENTO 100 SC (s.cz. spirotetramat) w uprawie buraka cukrowego w celu zwalczania mszyc.

Pokaz siewu nasion buraka cukrowego przy zastosowaniu robota ROBOTTI LR

Pokazowy siew nasion buraka cukrowego przy zastosowaniu robota ROBOTTI LR odbył się w dniu 14 kwietnia w miejscowości Nowy Staw w rejonie kontraktacyjnym Cukrowni Malbork. Jesienią na polu wykonano orkę, a wiosną pole zostało przygotowane do siewu agregatem uprawowym „Germinator”.

Pokaz zorganizowano we współpracy ze Związkami Plantatorów Buraka Cukrowego działającymi przy Cukrowni Malbork.

Nowy insektycyd w buraku cukrowym

Firma Belchim Crop Protection rozszerzyła zakres rejestracyjny insektycydu TEPPEKI 50 WG o możliwość jego zastosowania na plantacjach  buraka cukrowego.

Uwaga szarek komośnik! Monitorujmy plantacje buraka cukrowego!

W południowo-wschodnim rejonie kontraktacyjnym pojawiają się zniszczenia wschodzących roślin spowodowane żerowaniem szarka komośnika. Intensywne żerowanie szkodnika w skrajnych przypadkach umoże prowadzić do całkowitego zniszczenia plantacji i konieczności wykonania przesiewów. 

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. wspiera Plantatorów buraka cukrowego w walce z szarkiem komośnikiem

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. wspiera ochronę plantacji buraka cukrowego przed szarkiem komośnikiem na terenach zagrożonych zniszczeniem upraw przez szkodnika. Spółka zaoferowała specjalną promocję na środki do insektycydowej ochrony plantacji buraka cukrowego.

Uwaga na mszyce na plantacjach

Na plantacjach buraków cukrowych zaobserwowano już naloty mszyc (Aphis fabae). Objawem żerowania mszyc są skręcone, pomarszczone i zdeformowane liście. Jest to szczególnie niebezpieczne na wiosennych plantacjach.

Uwaga na skośnika buraczaka

Skośnik buraczak Scrobipalpa ocellatella to niewielki motyl, któego larwy uszkadzają stożek wzrostu buraka. Początkowe objawy żerowania tego szkodnika mogą być mylone z objawami niedoboru boru.

Kolejny insektycyd do ochrony plantacji przed skośnikiem buraczakiem

W dniu 26 czerwca 2023 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał zezwolenia na stosowanie środka ochrony roślin INAZUMA 130 WG w uprawie buraka cukrowego w celu zwalczania skośnika buraczaka.

Skośnik buraczak atakuje plantacje buraków cukrowych!!!

W ostatnim czasie obserwuje się duże nasilenie występowania skośnika buraczaka w rejonach kontraktacyjnych Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Problem ten dotyczy głównie plantacji silnie dotkniętych suszą, która sprzyja występowaniu skośnika.

Warsztaty polowe w Starym Brześciu 2023 - Relacja

12 września na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu odbyła się XIV edycja Warsztatów polowych, poświęconych uprawie buraka cukrowego.

Wyniki doświadczenia odmianowego 2022 r.

Dział ds. Agrotechniki w Departamencie Surowcowym Krajowej Grupy Spożywczej S.A. realizując program doświadczeń w zakresie uprawy buraka cukrowego, przeprowadził w sezonie 2022 doświadczenie odmianowe. Wybrano 36 odmian z 9 firm nasiennych oferujących na polskim rynku nasiona odmian buraka cukrowego.

Preferowana lista odmian buraka cukrowego na sezon 2024

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. publikuje listę odmian preferowanych do zasiewów w sezonie 2024.

Zamówienie na nasiona buraka cukrowego dla Plantatorów na rok 2024 - Zakończone

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. przystępuje do zbierania od Plantatorów zamówień na nasiona buraka cukrowego do zasiewów w 2024 roku. 

Laboratoria surowcowe Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji

Laboratoria surowcowe należące do Krajowe Grupy Spożywczej S.A. w dniu 06.11.2023 r. uzyskały akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie oznaczania zawartości sacharozy w buraku cukrowym metodą polarymetryczną ICUMSA GS6-3 (1994). 

Zimowe szkolenia dla Plantatorów buraka cukrowego Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Zimowe Szkolenia dla Plantatoró cieszą się każdego roku dużym zainteresowaniem. Wykłady prowadzone są przez Agrotechników oraz Inspektorów Surowcowych poszczególnych Cukrowni, a tematem na który szczególnie zwrócono uwagę jest odpowiednie dobranie i przygotowanie stanowiska pod uprawę buraka oraz ochrona plantacji. Serdecznie zapraszamy wszystkich Plantatorów do udziału w organizowanych szkoleniach.

Zimowe spotkania z Plantatorami buraka cukrowego w Cukrowni Malbork

W ramach corocznych szkoleń Plantatorów buraka cukrowego, Cukrownia Malbork we współpracy ze Związkiem Plantatorów Buraka Cukrowego w Malborku i Nowym Stawie oraz Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Oddział w Starym Polu, zorganizowała w dniach 14-15.02.2024 w Starym Polu oraz w Kwidzynie konferencję pt. „Aktualne zagadnienia technologiczne i organizacyjne w produkcji buraków cukrowych”.

Efektywne nawożenie azotem plantacji buraka cukrowego

Stosowanie wysokich dawek azotu mineralnego oraz zbyt późne nawożenie pogłówne prowadzi do nieuzasadnionego wzrostu kosztów nawożenia, obniżenia zawartości cukru i wzrostu zawartości związków melasotwórczych w korzeniach, a także późniejszego osiągania przez nie dojrzałości technologicznej, a w konsekwencji niższej zapłaty otrzymywanej za dostarczony surowiec. Dlatego ważne jest efektywne gospodarowanie azotem.

Dla efektywnego nawożenia buraków azotem pochodzącym z nawozów mineralnych bardzo ważna jest ilość zastosowanego pierwiastka w czystym składniku. Liczne doświadczenia wskazują, że poziom nawożenia azotem pochodzącym z nawozów sztucznych na stanowiskach o uregulowanym odczynie (pH ok. 6,5) i dużej zawartości materii organicznej (obornik, nawozy zielone) nie powinien przekraczać 120 kg/ha. Potwierdzają to doświadczenia prowadzone na Kujawach przez Dział ds. Agrotechniki Krajowej Grupy Spożywczej S.A.