Plantatorzy

Aktualności

Uwaga na skośnika buraczaka

Skośnik buraczak Scrobipalpa ocellatella to niewielki motyl o rozpiętości szaro-brązowych skrzydeł wynoszącej 12 – 14 mm. Owad zimuje w glebie w fazie gąsienicy lub poczwarki, a wiosenna aktywność motyli jest ściśle uzależniona od panującej temperatury – rozpoczyna się gdy średnia temperatura powietrza przekracza 10°C. Pierwsze motyle najczęściej pojawiają się w maju. W Polsce szkodnik ten może mieć 3, a w sprzyjający warunkach nawet 5 pokoleń.

Szkody na plantacjach powodują gąsienice skośnika, które wgryzają się w ogonki liściowe oraz liście sercowe buraków, co prowadzi do uszkodzeń oraz zniszczenia liści. Początkowe objawy żerowania tego szkodnika mogą być mylone z objawami niedoboru boru. Ilość owadów, a tym samym również gąsienic wzrasta w kolejnych pokoleniach osiągając szczyt zwykle w drugiej połowie sierpnia. Namnażaniu się tego szkodnika sprzyja suche i upalne lato.

Duże nasilenie występowania szkodnika na plantacji powoduje straty ilościowe i jakościowe w plonie. Utrudnia także przechowywanie korzeni.

Uwzględniając zagrożenie plantacji przez szkodnika Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał w dniu 13 czerwca 2023 r. zezwolenia na stosowanie środka ochrony roślin CORAGEN 200 SC (substancja czynna chlorantraniliprol) w uprawie buraka cukrowego w celu zwalczania skośnika buraczaka. Preparat działa kontaktowo i żołądkowo. Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie. Paraliż owadów następuje w ciągu kilku godzin i objawia się zahamowaniem ruchu i żerowania szkodnika. Całkowite zwalczenie następuje w ciągu 2-4 dni od zabiegu.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha + 0,75% EntoMaxx pH­Premium.

Zalecana ilość wody: 150-200 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zezwolenie obowiązuje w okresie od 15 czerwca 2023 r. do dnia 15 września 2023 r.

  • Dorosły motyl skośnika buraczaka
  • Ogonki liści uszkodzone przez gąsienice skośnika buraczaka
  • Objawy żerowania gąsienic skośnika buraczaka
  • Objawy żerowania gąsienic skośnika buraczaka
  • Objawy żerowania gąsienic skośnika buraczaka