Plantatorzy

Aktualności

Pokaz agrotechniki w uprawie buraka cukrowego w ZS CKR w Starym Brześciu

W dniu 09.04.2024 r. na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu zorganizowano warsztaty z uprawy buraka cukrowego. Spotkanie zorganizowane dla uczniów z zaproszonych szkół rolniczych oraz młodzieży zainteresowanej rolnictwem miało charakter praktycznego pokazu zabiegów agrotechnicznych związanych z zakładaniem plantacji buraka cukrowego. Prezentacja praktyk rolniczych wraz z komentarzem obejmowała wykonanie: uprawy przedsiewnej, rozsiewu nawozów, siewu buraków oraz oprysku herbicydem o działaniu doglebowym ograniczającym potencjalne zachwaszczenie jeszcze przed wchodami buraków. Kompleksowy charakter warsztatów zgromadził na polu imponującą ilość sprzętu rolniczego, co wzbudzało duże zainteresowanie uczestników spotkania. Ponadto obsiew pola kolekcją odmian był podstawą do dyskusji na temat postępu hodowlanego i strategii prowadzenia ochrony na plantacjach buraków. Warunki do siewu były optymalne. Obsługą sprzętu zajmowali się sami uczniowie Starego Brześcia pod okiem pedagogów przedmiotów praktycznych. Pokaz agrotechniki był elementem przygotowania do XV edycji Warsztatów uprawy buraka cukrowego w ZS CKR w Starym Brześciu, które odbędą się we wrześniu br. Tradycyjnie nadzór merytoryczny nad plantacją pokazową buraka cukrowego w ZS CKR w Starym Brześciu pełnią Agrotechnicy z Departamentu Surowcowego Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

 • 20240409_091509
 • 20240409_093605
 • 20240409_095320
 • 20240409_093702
 • 20240409_093902
 • 20240409_101214
 • 20240409_101631
 • 20240409_101135
 • 20240409_101324
 • 20240409_103928
 • 20240409_104056
 • 20240409_104231