Plantatorzy

Aktualności

Wyniki doświadczenia odmianowego 2022 r.

Dział ds. Agrotechniki w Departamencie Surowcowym Krajowej Grupy Spożywczej S.A. realizując program doświadczeń w zakresie uprawy buraka cukrowego, przeprowadził w sezonie 2022 doświadczenie odmianowe, którego celem było porównanie parametrów polowych, gospodarczych i jakościowych odmian buraka cukrowego. Wyniki uzyskane w doświadczeniu odmianowym stanowią istotną składową w procesie wyboru odmian do preferowanej listy dla Plantatorów Spółki.

Doświadczenie odmianowe ma charakter jednoczynnikowy ścisły i zostało przeprowadzone według obowiązującej metodyki w 5 lokalizacjach rozmieszczonych na obszarze kontraktacyjnym Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Uzyskane wyniki zostały poddane analizie statystycznej.

W sezonie 2022 w doświadczeniu odmianowym udział wzięło 36 odmian z 9 firm nasiennych oferujących na polskim rynku nasiona odmian buraka cukrowego.

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -