Plantatorzy

Aktualności

Uwaga na mszyce na plantacjach

Na plantacjach buraków cukrowych zaobserwowano już naloty mszyc (Aphis fabae). W tej fazie rozwoju buraka mszyce są trudno dostrzegalne, jednak uważna lustracja plantacji pozwala dostrzec zarówno osobniki uskrzydlone nalatujące na plantacje jak i osobniki bezskrzydłe bytujące na spodniej stronie liści. Objawem żerowania mszyc są skręcone, pomarszczone i zdeformowane liście. Żerujące mszyce wysysają soki komórkowe liści w wyniku czego rośliny słabiej rosną. Jest to szczególnie niebezpieczne na wiosennych plantacjach, gdyż duża presja ze strony szkodników hamuje prawidłowy rozwój małych jeszcze roślin.

Mszyce często są także wektorami wirusów wywołujących choroby buraka, tj. wirusa nekrotycznej żółtaczki buraka, wirusa łagodnej żółtaczki buraka. Porażone tymi chorobami rośliny słabiej się rozwijają, co w efekcie końcowym prowadzi do zmniejszenia wielkości i jakości uzyskiwanego plonu nawet o 30%. Dlatego też zaleca się wykonywanie lustracji plantacji buraka cukrowego. W przypadku stwierdzenia przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości, tzn. zasiedlania 15% roślin buraka przez mszyce, należy wykonać zabieg ochrony insektycydowej.

Insektycydy zarejestrowane do ochrony plantacji buraka cukrowego przed mszycami:

Decis Mega 50 EW (deltametryna, pyretroid 50 g/l)

dawkowanie: 0,1-0,2 l/ha

Preparat o działaniu kontaktowym i żołądkowym, na roślinie działa powierzchniowo. Polecany do zwalczania mszycy uskrzydlonej w momencie nalotów na plantacje, w celu ograniczenia zakładanych kolonii.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Mospilan 20 SP (acetamipryd, związek z grupy pochodnych neonikotynoidów)

dawkowanie: 0,2 kg/ha

preparat o działaniu kontaktowym i żołądkowym, na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie. Insektycyd zalecany do zwalczania mszyc trudno dostępnych, zasiedlonych po spodniej stronie liści buraka cukrowego. Użycie preparatu w celu zwalczenia mszyc zwalcza również larwy śmietki ćwiklanki.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

zezwolenie czasowe do 23.08.2023r.

Movento 100 SC  (spirotetramat, związek z grupy pochodnych ketoenoli)

dawkowanie: 0,75 l/ha

W roślinie działa systemicznie.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

zezwolenie czasowe do 23.08.2023r.

Teppeki 50 WG (flonikamid, związek z grupy karboksamidów)

dawkowanie: 0,14 kg/ha

Preparat o działaniu translaminarnym i układowym.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1