Plantatorzy

Aktualności

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. wspiera Plantatorów buraka cukrowego w walce z szarkiem komośnikiem

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. wspiera ochronę plantacji buraka cukrowego przed szarkiem komośnikiem na terenach zagrożonych zniszczeniem upraw przez szkodnika. Spółka zaoferowała specjalną promocję na środki do insektycydowej ochrony plantacji buraka cukrowego.

 Szarek komośnik Bothynoderes punctiventris jest w ostatnich latach dużym zagrożeniem dla upraw buraka cukrowego, głównie w rejonie południowo-wschodniej Polski. Na obszarze  kontraktacyjnych Spółki zagrożenie jest monitorowane z wykorzystaniem pułapek feromonowych. Występowanie tego szkodnika jest groźne zwłaszcza dla siewek, gdyż intensywny żer na wschodzących roślinach prowadzi do całkowitego zniszczenia części zielonych i zamierania roślin. W efekcie nasilonego żerowania szarka komośnika na plantacjach buraka pojawiają się liczne wypadnięcia roślin, które zmniejszają obsadę i prowadzą do uzyskiwania niższego plonu korzeni. Ze względu na biologię szkodnika skuteczna ochrona plantacji jest niezwykle trudna, gdyż wychodzenie szarka z miejsc spoczynku zimowego i przemieszczanie się na plantacje buraka jest rozłożone w czasie i ściśle uzależnione od warunków atmosferycznych. W okresie nasilonego występowania szkodnika znane są przypadki zniszczenia kilkuhektarowych plantacji przez szarka komośnika w ciągu kilku godzin. W rejonach wzmożonego żerowania szkodnika Plantatorzy wykonują kilka zabiegów ochronnych, a mimo to nie zawsze udaje się skutecznie ochronić plantacje przed całkowitym zniszczeniem, co w efekcie przyczynia się do konieczności wykonania przesiewów plantacji.

Biorąc pod uwagę konieczność przeprowadzenia zwiększonej ilości zabiegów ochronnych w rejonach o nasilonym występowaniu szarka komośnika, w porównaniu do pozostałych obszarów kontraktacyjnych, Zarząd Krajowej Grupy Spożywczej S.A. podjął decyzję o wsparciu Plantatorów w ochronie plantacji buraka cukrowego przed tym szkodnikiem. Udzielone wsparcie obejmuje pokrycie części kosztów ponoszonych przez Plantatorów na ochronę plantacji buraka cukrowego przed zniszczeniem przez szarka komośnika. Plantatorzy, którzy uprawiają buraki cukrowe w rejonach nasilonego występowania szkodnika mogą nabyć w promocyjnej cenie preparaty na dwa zabiegi ochrony chemicznej, tj. insektycyd łącznie z adiuwantem.

Wsparcie dotyczy zakupionych w Oddziałach Spółki preparatów na dwa zabiegi ochrony insektycydowej na szarka komośnika obejmujące insektycyd Cyperkil Max 500 EC (cypermetryna 500 g) łącznie z adiuwantem BetaPlus na areał nie większy niż podany w umowie kontraktacyjnej w cenie promocyjnej 1,50 zł za jeden zabieg na 1 ha plantacji buraków cukrowych.

Szczegółowe informacje zainteresowani Plantatorzy mogą uzyskać u Inspektorów Surowcowych oraz w Oddziałach Spółki.