Plantatorzy | Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

KSC S.A. wspiera Plantatorów w walce z szarkiem komośnikiem

Krajowa Spółka Cukrowa wspiera ochronę plantacji buraka cukrowego przed szarkiem komośnikiem na terenach zagrożonych w okresie wiosennym zniszczeniem plantacji przez szkodnika. KSC zaoferowała specjalną promocję na insektycydową ochronę upraw buraka cukrowego.

Szarek komośnik Bothynoderes punctiventris jest w ostatnich latach dużym zagrożeniem dla upraw buraka cukrowego głównie w rejonie południowo-wschodniej Polski. W rejonach kontraktacyjnych KSC S.A. zagrożenie jest monitorowane z wykorzystaniem pułapek ferromonowych, których zakup organizują Służby surowcowe w Oddziałach w porozumieniu ze Związkami Plantatorów Buraka Cukrowych. Występowanie tego szkodnika jest groźne zwłaszcza dla kiełkujących siewek, gdyż intensywny żer na młodych roślinach prowadzi do całkowitego zniszczenia części zielonych i zamierania roślin. W efekcie nasilonego żerowania szarka komośnika na plantacjach buraka pojawiają się liczne wypadnięcia roślin, które zmniejszają obsadę i prowadzą do uzyskiwania niższego plonu korzeni. Ze względu na biologię szkodnika skuteczna ochrona plantacji jest niezwykle trudna, gdyż wychodzenie szarka z miejsc spoczynku zimowego i przemieszczanie się na plantacje buraka jest rozłożone w czasie i ściśle uzależnione od warunków atmosferycznych. W okresie nasilonego występowania szkodnika znane są przypadki zniszczenia kilkuhektarowych plantacji przez szarka komośnika w ciągu kilku godzin. W rejonach wzmożonego żerowania szkodnika Plantatorzy wykonują kilka zabiegów ochronnych, a mimo to nie zawsze udaje się skutecznie ochronić plantacje przed całkowitym zniszczeniem, co w efekcie przyczynia się do konieczności przesiewów plantacji. Biorąc pod uwagę konieczność wykonywania zwiększonej ilości zabiegów ochronnych w rejonach o nasilonym występowaniu szarka komośnika w porównaniu do pozostałych rejonów uprawy buraka cukrowego, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. we współpracy z firmami Agrosimex oraz SMP Agro wesprze w bieżącym roku Plantatorów z rejonów najbardziej narażonych na wystąpienie szkodnika w ochronie plantacji.

Zarząd KSC S.A. podjął decyzję o wsparciu Plantatorów w ochronie plantacji buraka cukrowego przed szarkiem komośnikiem na terenach zagrożonych zniszczeniem plantacji w wyniku nasilonego żerowania tego szkodnika. Udzielone wsparcie obejmuje pokrycie części kosztów ponoszonych przez Plantatorów na ochronę plantacji buraka cukrowego przed zniszczeniem przez szarka komośnika. Plantatorzy, którzy uprawiają buraki cukrowe w rejonach nasilonego występowania szkodnika mogą nabyć w promocyjnej cenie 1 zł /ha za jeden zabieg środki do insektycydowej ochrony plantacji.

Warunkiem otrzymania wsparcia jest wystawienie co najmniej jednej pułapki feromonowej na plantacji buraków cukrowych, prowadzenie monitoringu plantacji pod kątem wystąpienia szarka komośnika oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej przedstawiającej odłowione szkodniki.

Wsparcie dotyczy zakupionych w Oddziałach KSC S.A. preparatów na dwa zabiegi ochrony insektycydowej na szarka komośnika obejmujące insektycyd Cyperkil Max 500 EC (cypermetryna 500 g) łącznie z adiuwantem BetaPlus na areał nie większy niż podany w umowie kontraktacyjnej.

Szczegółowe informacje zainteresowani Plantatorzy mogą uzyskać u Inspektorów surowcowych oraz w Oddziałach Spółki.

  • Żerujący szarek komośnik

« wstecz