Plantatorzy | Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

Wyniki doświadczenia odmianowego 2019
2020.09.23

Dział ds. Agrotechniki w Departamencie Surowcowym Krajowej Spółki Cukrowej S.A. prezentuje wyniki podstawowych parametrów gospodarczych odmian biorących udział w doświadczeniu odmianowym w sezonie 2019