Plantatorzy | Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

Zgnilizny korzeni
2020.07.08

Występujące w ostatnim czasie obfite opady deszczu, skutkujące częstokroć zatrzymaniem się wody na polach, oraz wysokie temperatury sprzyjają rozwojowi zgnilizn korzeni wywoływanych zazwyczaj przez Aphanomyces cochlioides i Rhizoctonia solani.

Uwaga! Chwościk atakuje buraki cukrowe
2020.06.29

Pogoda w ostatich tygodniach stwarza idealne warunki sprzyjające szybkiemu rozwojowi chwościka buraka. Na południowym wschodzie kraju zaobserwowano pierwsze plantacje zaatakowane przez Cercosporę. Prognozy pogody na najbliższe dni przewidują ciepłą burzową aurę, która w dalszym ciągu będzie korzystna dla rozwoju chwościka.

 

Uwaga śmietka i mszyca uszkadza liście buraków!!
2020.05.29

Na lustrowanych plantacjach obserwowane są ślady żerowania mszycy trzmielinowo-burakowej i śmietki ćwiklanki. Zaleca się obserwację plantacji i niezwłoczne wykonanie zabiegów insektycydowych jeśli zajdzie taka potrzeba.

Uwaga mszyce na plantacjach!!
2020.05.19

Na monitorowanych plantacjach stwierdza się już naloty mszyc (Aphis fabae). Zaleca się lustrację buraków, a w przypadku nasilenia obecności agrofaga wykonanie oprysku ochronnego.

Uwaga! szkodniki na Plantacjach
2020.05.07

W wielu rejonach obserwuje się uszkodzenia siewek buraka na skutek żerowania szkodników. Uszkodzenia na tym etapie są bardzo niebezpieczne dla dalszego rozwoju buraka. Ważny jest częsty monitoring plantacji.