Plantatorzy | Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

Komunikat: Poprawne badania polaryzacji korzeni buraka cukrowego w KSC

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. informuje, że stosownie do ustaleń z Radą Związków Plantatorów Buraka Cukrowego przy KSC S.A. dotyczących badania sprawdzającego polaryzację buraków cukrowych dostarczanych do Oddziałów Spółki, w dniach 18-20 listopada 2020 r. przeprowadzono badania sprawdzające we wszystkich Cukrowniach KSC S.A.

We wszystkich Oddziałach, w obecności przedstawicieli Plantatorów, pobrane zostały próby miazgi korzeni i przekazane do badań w dwóch niezależnych laboratoriach chemicznych. Uzyskane wyniki potwierdziły właściwe określanie polaryzacji i poprawność analiz wykonywanych we wszystkich laboratoriach surowcowych na liniach oceny surowca w poszczególnych Oddziałach KSC S.A.

Szczegółowe wyniki zostały przedstawione przedstawicielom Plantatorów i Związków Plantatorów Buraka Cukrowego przy KSC S.A.

  • Badania przeprowadzane w obecności przedstawiciela...
  • Robot w laboratorium surowcowym KSC S.A.
  • Próbki miazgi buraków cukrowych zabezpieczone i oznakowne

« wstecz