Plantatorzy | Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

Wyniki doświadczenia odmianowego 2019

Dział ds. Agrotechniki w Departamencie Surowcowym Krajowej Spółki Cukrowej S.A. realizując program doświadczeń w zakresie uprawy buraka cukrowego, przeprowadził w sezonie 2019 doświadczenie odmianowe, którego celem było porównanie parametrów polowych, gospodarczych i jakościowych odmian buraka cukrowego. Wyniki uzyskane w niniejszym doświadczeniu stanowią istotną składową w procesie wyboru odmian do preferowanej listy dla Plantatorów KSC S.A.

Doświadczenie odmianowe ma charakter jednoczynnikowy ścisły i zostało przeprowadzone według obowiązującej metodyki w 5 lokalizacjach rozmieszczonych na obszarze kontraktacyjnym KSC S.A.

Ochronę doświadczeń przed agrofagami przeprowadzono zgodnie z zasadami Integrowanej Ochrony Roślin. Pestycydy i dawki ustalano na podstawie zaleceń IOR‑PIB w Poznaniu. Do aplikacji środków ochrony roślin użyto sprawdzonego i sprawnego sprzętu.

Uzyskane wyniki zostały poddane analizie statystycznej.

W sezonie 2019 w doświadczeniu odmianowym udział wzięło 36 odmian z 9 firm nasiennych oferujących na polskim rynku nasiona odmian buraka cukrowego.

Poniżej prezentowane są wyniki podstawowych parametrów gospodarczych, które uzyskały odmiany wybrane do preferowanej listy do zasiewów w sezonie 2021 r.

  • Doświadczenie odmianowe 2019 - Plon korzeni
  • Doświadczenie odmianowe 2019 - Polaryzacja
  • Doświadczenie odmianowe 2019 - Technologiczny plon cukru
  • Doświadczenie odmianowe 2019 - Zawartość azotu α-aminowego
  • Doświadczenie odmianowe 2019 - Zawartość Potasu
  • Doświadczenie odmianowe 2019 - Zawartość Sodu

« wstecz