Plantatorzy | Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

Kampania cukrownicza 2020/21 rozpoczęta!!!

W dniu 09 września 2020 r. w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. oficjalnie rozpoczęła się kampania cukrownicza 2020/21. W tym roku, tak jak w latach ubiegłych, do kampanii przystąpi siedem cukrowni wchodzących w skład Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Poszczególne Oddziały rozpoczną przerób buraków pomiędzy 9 a 19 września. Jako pierwsze, 9 września, krojenie rozpoczęły Cukrownie: „Dobrzelin” i „Nakło”, a następnie 10 września Cukrownia „Kruszwica”. W kolejnych dniach kampanię rozpoczną Oddziały: Kluczewo, Krasnystaw, Werbkowice oraz Malbork.

Na plantacjach trwają wykopki buraków. Należ podkreślić, że od początku sezonu wegetacyjnego przygotowuje się plantację do zbioru. Etap ten wieńczy cały trud poświęcony produkcji buraka cukrowego. Aktualnie większość Plantatorów zleca zbiór korzeni usługodawcy, który przy pomocy sześciorzędowego kombajnu wykopuje buraki i usypuje pryzmę. Plantatorzy powinni zwrócić uwagę czy kombajn pracuje prawidłowo i nie powoduje nadmiernych strat w trakcie zbioru korzeni. Straty korzeni mogące występować w trakcie zbioru dzieli się na wgłębne i powierzchniowe. Zarówno pierwszy jak i drugi rodzaj strat zależą od aktualnych warunków glebowych na polu, kondycji roślin na plantacji oraz jakości pracy samego kombajnu.

Należy unikać zbyt wysokiego i nieprawidłowego ogławiania buraków (straty powierzchniowe) oraz ich ugniatania, obłamywania i pozostawiania niewykopanych korzeni (straty wgłębne). Ponadto nadmierne uszkodzenia korzeni obniżają jakość surowca oraz jego zdolność do przechowywania na pryzmie.

Zachęcamy do skontrolowania zarówno warunków panujących na polu jak i pracy samego kombajnu. Kilka prostych czynności może przyczynić się do znacznego zmniejszenia strat podczas zbioru:

  • przed zbiorem usunięcie zachwaszczenia oraz, w miarę możliwości, kamieni (zachwaszczenie i kamienie powodują wzrost zanieczyszczeń w surowcu i utrudniają przerób)
  • wskazanie operatorowi miejsca, w którym powinien rozpocząć pracę zgodnie z kierunkiem siewu na polu
  • wizualna kontrola stanu hederu kombajnu (kompletność elementów w poszczególnych sekcjach, poszukiwanie ewentualnych uszkodzeń w konstrukcji elementów roboczych)
  • kontrola prawidłowego ustawienia wysokości ogłowienia korzeni (prawidłowe ogłowienie to poziom okółka pierwszych żywych liści)
  • kontrola prędkości roboczej maszyny w trakcie pracy ogranicza zagniatanie i łamanie korzeni oraz poprawia poziom doczyszczenia korzeni
  • kontrola zagłębienia sekcji wyorywującej korzenie ogranicza pozostawianie i obłamywanie korzeni
  • wskazanie miejsca właściwego do usypania pryzmy (dobry dostęp dla doczyszczarki, umożliwiający sprawny i bezpieczny odbiór surowca transportem ciężarowym)
  • kontrola usypywania pryzmy i zachowanie prawidłowych proporcji umożliwiają sprawny odbiór surowca

Pamiętajmy, że największe straty korzeni powstają podczas wykopków. Możemy i powinniśmy temu zapobiec. Niezależnie od modelu kombajnu i zastosowanych w nim rozwiązań technicznych warto poświęcić czas, pomóc operatorowi i zwrócić uwagę na jakość usługi, która powinna zapewnić optymalny zbiór korzeni.

  • zbiór przy minimalnych stratach
  • zbyt wysoko ogłowione buraki

« wstecz