Plantatorzy | Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

Właściwy odczyn gleby to podstawa w uprawie buraka

Burak cukrowy należy do najbardziej wymagających roślin uprawnych. By osiągnąć satysfakcjonujący plon o najwyższej jakości, powinno się uprawiać go na stanowiskach o uregulowanym odczynie oraz co najmniej średniej zasobności w podstawowe makroskładniki. Dlatego kwestią nadrzędną w przygotowaniu pola pod uprawę buraka powinno być doprowadzenie pH gleby do wartości umożliwiających pełne wykorzystanie potencjału wybranego stanowiska. Optymalny odczyn gleby dla rozwoju buraka cukrowego mieści się w przedziale pH od 6,0 do 7,0 w zależności od kategorii agronomicznej gleby.

Chcąc określić potrzeby wapnowania należy wykonać analizę agrochemiczną gleby. O wapnowaniu stanowiska pod buraki należy pamiętać, gdy pH gleby spada poniżej 6,0 natomiast przy spadku pH do wartości 5,5 wapnowanie należy traktować jako zabieg bezwzględnie konieczny.

Zbyt niskie pH gleby skutkuje zablokowaniem dostępności podstawowych makroskładników w glebie (szczególnie fosforu), uaktywnieniem toksycznego działania jonów glinu, spadkiem aktywności bakterii, a co za tym idzie spadkiem tempa mineralizacji materii organicznej w glebie. Niskie pH gleby uniemożliwia powstawanie stabilnych agregatów glebowych, które nawet przy silnych opadach nie ulegają rozmyciu, co skutkuje zaburzeniem stosunków powietrzno-wodnych w glebie. Brak dostatecznej ilości tlenu w połączeniu z intensywnym rozwojem grzybów patogenicznych, których szybkiemu rozwojowi sprzyja kwaśny odczyn gleby skutkować może wzmożonym występowaniem chorób grzybowych na plantacjach buraka.

Wapnowanie stanowiska powinno przeprowadzać się pod przedplon na rok przed uprawą buraków cukrowych. Nawóz wapniowy najlepiej rozsypać bezpośrednio na ściernisko i wymieszać go dokładnie z glebą podczas zespołu uprawek pożniwnych. Błędem jest rozsypywanie wapna bezpośrednio przed orką. Działanie takie nie prowadzi do równomiernego rozmieszczenia nawozu w warstwie ornej, ponieważ większość zastosowanego wapna zostaje przemieszczona na dno skiby. W przypadku działań mających na celu utrzymanie pH na właściwym poziomie możliwe jest stosowanie niewielkich dawek wapna magnezowego po zbiorze przedplonu poprzedzającego uprawę buraka.

O skuteczności wapnowania decyduje zasadowość, aktywność chemiczna i stopień rozdrobnienia nawozu oraz dokładność jego wymieszania z glebą. Ze względu na wysokie dawki nawozów odkwaszanie gleb kwaśnych powinno odbywać się co najmniej w dwóch etapach. W pierwszym roku powinno się rozsypać 2/3 przewidzianej dawki, a w następnym pozostałą część.

By nie dopuścić do strat składników z nawozów mineralnych lub naturalnych, wapnowanie należy przeprowadzić minimum na 4 tygodnie przed lub po zastosowaniu tych nawozów.

Do odkwaszania gleby z powodzeniem stosować można wapno defekacyjne o zawartości CaO min. 25% dostępne do nabycia w Cukrowniach KSC S.A. Nawóz ten zawiera wapń w formie węglanowej (CaCO3). Jest przyjazny dla gleby i środowiska.

« wstecz