Plantatorzy | Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

Uwaga! Chwościk atakuje buraki cukrowe

Występujące ostatnio w większości rejonów intensywne opady deszczu oraz stosunkowo ciepłe dni i noce przekładają się na bardzo wysoką wilgotność panującą między zwartymi już rzędami buraków. Są to idealne warunki sprzyjające szybkiemu rozwojowi chwościka buraka. Pierwsze zaatakowane przez chwościka plantacje zaobserwowano na południowym wschodzie kraju, gdzie choroba ta zwykle pojawia się najwcześniej. Prognozy pogody na najbliższe dni przewidują ciepłą burzową aurę, która w dalszym ciągu będzie korzystna dla rozwoju chwościka.

Początkowo objawy chwościka obserwowane są na starszych liściach w postaci owalnych brunatnych plamek otoczonych bordową obwódką. W miarę rozwoju choroby atakowane są coraz młodsze liście. W sprzyjających rozwojowi choroby warunkach liczba plamek szybko wzrasta, zaczynają zamierać fragmenty blaszek liściowych, a nawet całe liście. Burak stopniowo odbudowuje aparat liściowy, ale dzieje się to kosztem plonu korzeni i zawartego w nich cukru. W warunkach wysokiej presji chwościka, przy braku skutecznej ochrony fungicydowej, straty mogą przekraczać 50% plonu korzeni oraz 2 do 3% zawartego w nich cukru.

W zwalczaniu chwościka kluczowe znaczenie ma moment podjęcia ochrony fungicydowej. Każde opóźnienie zabiegu niesie ze sobą ryzyko większych strat plonu oraz wzrostu nakładów poniesionych na skuteczną ochronę plantacji. Z pomocą w podjęciu decyzji o wykonaniu zabiegu przychodzą służby surowcowe Cukrowni prowadzące stały monitoring chwościka. Pamiętać należy jednak, że na czas wystąpienia chwościka wpływ ma wiele czynników takich jak:

  • lokalizacja i mikroklimat panujący na plantacji,
  • częstotliwość uprawy buraków na danym polu,
  • bliska lokalizacja innej plantacji,
  • sąsiedztwo miejsca po ubiegłorocznej pryzmie,
  • wysoki poziom nawożenia azotem.

Dlatego też, bardzo ważne jest prowadzenie dokładnych oględzin plantacji przez samego Plantatora. Sygnałem do wykonania zabiegu powinno być pojawienie się pierwszych pojedynczych plamek na liściach. Należy jednak pamiętać, że moment ten może być trudny do uchwycenia i chwościk może rozwijać się niepostrzeżenie. W rejonach najbardziej narażonych na wystąpienie patogena zasadnym jest nie czekanie na wystąpienie wyraźnych objawów porażenia ale wykonanie pierwszego zabiegu wcześniej, zwłaszcza w sprzyjających rozwojowi choroby warunkach trzymając się zasady, że lepiej wykonać zabieg o dwa dni za wcześnie niż dwa dni za późno.

Do ochrony buraka przed chwościkiem dostępne są preparaty o działaniu wgłębnym i systemicznym. Substancje aktywne o działaniu systemicznym zabezpieczają plantację na dłuższy okres (do ok. 3 tygodni), należy jednak brać pod uwagę możliwość uodparniania się na nie grzyba wywołującego chwościka. W celu przeciwdziałania uodparnianiu się grzyba ważnym jest, by do kolejnych zabiegów wykorzystywać preparaty oparte o działanie innych substancji aktywnych.

Przykładowe preparaty do ochrony buraka przed chwościkiem znajdują się w tabeli.

 

Wykaz fungicydów do ochrony buraka cukrowego

« wstecz