Plantatorzy | Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

Uwaga śmietka i mszyca uszkadza liście buraków!

Na lustrowanych plantacjach obserwowane są ślady żerowania mszycy trzmielinowo-burakowej i śmietki ćwiklanki. Na polach, które nie zostały na czas zabezpieczone preparatami insektycydowymi nierzadko spotkać można buraki, na których występują jednocześnie ślady żerowania mszycy w postaci przyżółconych, kędzierzawych, zawijających się liści środkowych jak i liście minowane przez larwy śmietki. Każdy atak ze strony szkodników liściowych to niepotrzebny stres dla roślin i ograniczenie nie tak dużej jeszcze powierzchni asymilacyjnej. Dodatkowo mszyce są wektorami wirusów wywołujących żółtaczki liściowe. W związku z tym zaleca się obserwację plantacji i niezwłoczne wykonanie zabiegów insektycydowych jeśli zajdzie taka potrzeba. Za próg ekonomicznej szkodliwości przyjmuje się:

 • dla śmietki
  • 6 do 8 larw na 1 roślinę w fazie 2-4 liści właściwych
  • uszkodzenia ponad 20 % powierzchni liści
 • dla mszycy
  • 15 % zasiedlonych roślin.

O ile szybkie rozpoznanie śladów żerowania śmietki w postaci drążonych w blaszce liściowej żerowisk nie powinno stanowić problemu, o tyle ślady żerowania mszycy początkowo mogą pozostać niezauważone. By mieć pewność należy odgiąć wewnętrzną stronę najmłodszych liści i sprawdzić, czy nie występują tam kolonie mszyc. Symptomem wskazującym na obecność mszycy są również chodzące po liściach buraka biedronki (naturalny wróg mszycy) lub mrówki (żywią się słodką spadzią wytwarzaną przez mszyce).

Z uwagi na sposób i miejsce żerowania do zwalczania śmietki i mszycy zaleca się przede wszystkim stosowanie preparatów dwuskładnikowych o działaniu kontaktowym i żołądkowym, które w roślinie działają systemicznie. Należy pamiętać, że zabiegi środkami insektycydowymi wykonujemy w godzinach wieczornych po oblocie owadów zapylających.

 • Biedronka poszukująca mszycy
 • Kolonia mszycy pod liściem buraka
 • Liście buraka zdeformowane w skutek żerowania mszycy
 • Muchówka śmietki na liściu buraka
 • Liście minowane przez śmietkę
 • Larwy śmietki

« wstecz