Plantatorzy | Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

Uwaga mszyce na plantacjach!!

Na lustrowanych plantacjach stwierdza się już naloty mszyc (Aphis fabae). Objawem żerowania są skręcone, pomarszczone i zdeformowane liście, gdyż szkodniki bytują na ich spodniej stronie. Żerujące na blaszce liściowej mszyce wysysają soki, w wyniku czego rośliny słabiej rosną. Mszyce często są także wektorami wirusów wywołujących choroby buraka, np. wirus nekrotycznej żółtaczki buraka, wirus łagodnej żółtaczki buraka. Porażone tymi chorobami rośliny słabiej się rozwijają, co w efekcie końcowym prowadzi do zmniejszenia uzyskiwanego plonu.

Dlatego też zaleca się wykonywanie lustracji plantacji buraka cukrowego. W przypadku stwierdzenia przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości, tzn. zasiedlania 15% roślin przez mszyce, należy wykonać zabieg ochrony insektycydowej najlepiej z zastosowaniem odpowiedniego adiuwantu.

  • Mszyce na spodniej stronie liści buraka cukrowego
  • Zawinięte brzegi liści świadczące o obecności mszyc na ich...

« wstecz