Plantatorzy | Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

Uwaga! szkodniki na Plantacjach.

Po trudnym okresie wschodów (susza, lokalne przymrozki) na plantacjach w wielu rejonach obserwuje się uszkodzenia siewek buraka na skutek żerowania szkodników. Uszkodzenia na tym etapie są bardzo niebezpieczne dla dalszego rozwoju buraka, każde zmniejszenie powierzchni asymilacyjnej to stres i spowolnienie wzrostu roślin, dlatego bardzo ważny jest częsty monitoring plantacji i szybko podjęta decyzja o wykonaniu zabiegu insektycydowego. Jest to szczególnie istotne w przypadku plantacji, na których wysiano nasiona niezabezpieczone zaprawami neonikotynoidowymi. Należy jednak pamiętać aby monitoring przeprowadzać na wszystkich plantacjach, gdyż zaprawy nasienne zawierające insektycydy nie zapewniają pełnej ochrony przed nasilonym żerowaniem szkodników.

Największym zagrożeniem dla wschodzących buraków są pchełka burakowa, szarek komośnik oraz ryjosz burakowiec. Uwagę należy zwrócić również na żerujące na polach ptaki, które mogą zgryzać liścienie lub wyciągać z ziemi całe rośliny w poszukiwaniu larw pędraków. Nieco później zagrożenie będzie stanowiła mszyca trzmielinowo-burakowa oraz śmietka ćwiklanka.

Obecnie najczęściej obserwowane są uszkodzenia powstałe w skutek żerowania pchełki burakowej. Pchełki żerują na liścieniach oraz na liściach właściwych, wygryzając fragmenty tkanek tworząc tzw. okienka. Rozwojowi pchełek sprzyja sucha, ciepła i słoneczna wiosna. Progiem szkodliwości są pojedyncze wyżerki na liścieniach i pierwszych liściach w warunkach sprzyjających dalszemu uszkadzaniu buraków. Duże nasilenie występowania szkodnika prowadzi do znacznego uszkodzenia siewek, co może powodować ich zamieranie, a w konsekwencji przyczyniać się do zmniejszenia obsady.

Na południowym wschodzie problem stanowi szarek komośnik. Żerowanie tego szkodnika jest niebezpieczne, gdyż żerując na małych roślinach zjada całą część nadziemną często łącznie ze stożkiem wzrostu. Takie zniszczenia przyczyniają się do wypadnięcia roślin na plantacji i zmniejszenia obsady, a niejednokrotnie nawet do konieczności przesiania plantacji. Wzmożonemu pojawianiu się szkodnika sprzyja ciepło oraz brak opadów.

Lokalnie, w bieżącym roku, obserwuje się także uszkodzenia spowodowane przez szkodnika jakim jest ryjosz burakowiec, którego żer zatokowy skutkuje nieregularnymi wygryzieniami liści, a w skrajnych przypadkach gołożerami.

W przypadku wystąpienia wymienionych szkodników na plantacjach zalecane jest wykonanie zabiegu ochrony insektycydowej.

  • Uszkodzenia spowodowane żerowaniem pchełki
  • Uszkodzenia spowodowane żerowaniem ryjosza burakowca
  • Uszkodzenia spowodowane żerowaniem szarka komośnika

« wstecz