Plantatorzy | Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

Wiosenny szkodnik już na plantacjach

Wraz z rozpoczęciem siewu nasion służby surowcowe Krajowej Spółki Cukrowej S.A. aktywnie monitorują zagrożenie plantacji buraka cukrowego ze strony szarka komośnika. Na szkody spowodowane żerowaniem tego szkodnika szczególnie narażone są plantacje w południowo-wschodnim rejonie działania KSC S.A. Żerowanie szarka komośnika było dotkliwe dla Plantatorów już w ubiegłych latach. Jednak zwiększone nasilenie żerowania nastąpiło w roku 2019 i wywołało ogromne szkody na plantacjach buraka cukrowego w rejonie kontraktacyjnym Cukrowni Werbkowice i Krasnystaw.

W bieżącym roku w rejonie Cukrowni Werbkowice w dniach 24-27 marca sprawdzono obecność szarka komośnika w glebie pól, na których w roku poprzednim uprawiano buraki. Na wytypowanych w trzynastu miejscowościach buraczyskach kopano dołki o głębokości 30 cm i określano miejsce zimowania szkodnika. Wśród wytypowanych lokalizacji, w 7 miejscowościach w wykopanych odkrywkach glebowych stwierdzono występowanie dorosłych osobników szarka blisko powierzchni gleby, na głębokości do 10 cm.

Dlatego też na plantacjach buraka cukrowego (a wcześniej na buraczyskach) rozstawiono pułapki feromonowe, w które odławiane są wychodzące z lężni zimowych szarki. W ostatnich dniach marca 2020 roku w rejonie Cukrowni Werbkowice stwierdzano obecność pojedynczych osobników w pułapkach feromonowych. Jednak od początku kwietnia, wraz ze wzrostem temperatury, ilość pojawiających się na plantacjach szarków systematycznie wzrasta. Intensywnemu pojawianiu się szkodnika sprzyja ciepło oraz brak opadów.

Pułapki feromonowe są bardzo ważnym elementem monitoringu informując o wzrastającym zagrożeniu ze strony szkodnika. Pomimo że odławiają szkodniki to nie zastąpią ochrony chemicznej plantacji. Do ochrony chemicznej plantacji buraka cukrowego przed szarkiem komośnikiem zarejestrowane są następujące insektycydy:

Cyperkill Max 500 EC

Substancja aktywna: cypermetryna 500 g/l. Zalecany w dawce 0,05 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Karate Zeon 050 CS

Substancja aktywna: lambda-cyhalotryna 50 g/l. Zalecana dawka: 0,2 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Mavrik Vita 240 EW

Substancja aktywna: tau-fluwalinat 240 g/l. Zalecany w dawce 0,2 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

 Proteus 110 OD

Substancje aktywne: tiachlopryd 100 g/l, deltametryna 10 g/l. Zalecana dawka: 0,5 – 0,75 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

  • Szarek komośnik żerujący na siewce buraka (fot. Piotr...
  • Szarek komośnik w pułapce feromonowej (fot. Piotr Patkowski)

« wstecz