Plantatorzy | Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

60. Sesja Naukowa Istytutu Ochrony Roślin - relacja

W dniach 11–13 lutego 2020 r. w Poznaniu odbyła się jubileuszowa 60. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego. Tegoroczna Sesja została wpisana do kalendarza światowych obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin, ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na rok 2020. Mottem Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin jak i 60. Sesji było hasło: „Chroniąc rośliny, chronisz życie”.

W przeddzień oficjalnego rozpoczęcia Konferencji odbyły się panele przedsesyjne: forum „Nauka - Szkoły Rolnicze”, „Forum Nasienne”, panel dyskusyjny „Nauka – Doradztwo - Praktyka” oraz „Forum Młodych Naukowców”. Z punktu widzenia praktyki szczególnie interesujące były zagadnienia poruszane na „Forum Nasiennym”, gdzie uczestnicy dyskutowali między innymi na temat znaczenia odmian odpornych na patogeny i wykorzystania materiału siewnego w integrowanej ochronie roślin oraz panel dyskusyjny „Nauka – Doradztwo – Praktyka”, którego głównym zadaniem było przedstawienie przez doradców oraz organizacje reprezentujące producentów roślin rolniczych i ogrodniczych oczekiwań dotyczących rozwiązań problemów związanych z odpornością agrofagów na środki ochrony roślin.

Sesję plenarną 60. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin rozpoczął prof. dr hab. Marek Mrówczyński, Dyrektor IOR-PIB Poznań. Uczestników Konferencji przywitał Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jan Białkowski. O działaniach dotyczących zdrowia roślin na poziomie międzynarodowym opowiadała przedstawicielka Komisji Europejskiej Rosalinda Scalia. Następnie referat o działaniach na rzecz zdrowia roślin prowadzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa wygłosił Główny Inspektor GIORiN Andrzej Chodkowski. Podczas sesji inauguracyjnej wręczono odznaczenia i medale zasłużonym pracownikom IOR. Odznaczenia otrzymali między innymi związani zawodowo z uprawą buraka cukrowego dr hab. Jacek Piszczek prof. IOR-PIB (Złoty Krzyż Zasługi) oraz dr Heliodor Banaszak (Medal 100 Lat Ochrony Roślin).

W trakcie 60. Sesji Naukowej IOR wygłoszono prawie 60 referatów w panelach:

  • Zmiany klimatyczne i ich wpływ na ochronę roślin
  • Międzynarodowy rok zdrowia roślin 2020
  • Herbologia
  • Metody biologiczne, niechemiczne i rolnictwo ekologiczne
  • Bezpieczeństwo żywności i środowiska
  • Wyzwania w ocenie zagrożenia agrofagiem

Podczas tegorocznej Konferencji bardzo duży nacisk położono na postępujące zmiany klimatyczne i problemy z tym związane, jak np. nowe chwasty i szkodniki. Szerokim echem odbijały się problemy wynikające z rosnącej odporności szkodników na środki ochrony roślin w dobie wycofywania kolejnych substancji aktywnych.

« wstecz