Plantatorzy | Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

XXXII Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa Stowarzyszenia Techników Cukrowników - relacja

W dniach 13 i 14 lutego 2020 roku w Warszawskim Domu Technika odbyła się, pod patronatem Związku Producentów Cukru w Polsce, XXXII Konferencja STC podsumowująca kampanię cukrowniczą 2019/20.

W konferencji licznie uczestniczyli przedstawiciele Cukrowni i Zarządów Koncernów Cukrowych: Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Prezes Krzysztof Kowa, Członek Zarządu nadzorujący surowiec Janusz Stachowiak i Członek Zarządu Tomasz Olenderek, Pfeifer & Langen Polska S.A. i Nordzucker Polska S.A., przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, reprezentanci Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, szerokie grono naukowe instytucji naukowo-badawczych współpracujących z przemysłem cukrowniczym, a także przedstawiciele firm z obszarów technicznego i surowcowego.

Otwarcia konferencji dokonał Prezes Zarządu Związku Producentów Cukru w Polsce Pan Krzysztof Kowa, jednocześnie Prezes Zarządu KSC S.A..

W pierwszym dniu konferencji uhonorowano zasłużonych cukrowników odznaczeniami NOT i STC, którzy wnieśli znaczący wkład w funkcjonowanie Stowarzyszenia. Rynek cukru i perspektywy budżetowe na lata 2021-2027 przedstawił Dyrektor Departamentu Rynków Rolnych MR i RW. Ponadto w części poświęconej kampanii cukrowniczej 2019/2020r. obszerne referaty wygłosili przedstawiciele Koncernów Cukrowych.

Drugi dzień obrad rozpoczęły trzy referaty:

- „Jakość surowca w technologii cukru”- dr Radosław Gruska, Politechnika Łódzka

- „Wpływ procesów agrotechnicznych na wartość technologiczną buraków cukrowych” - dr Natalia Mioduszewska, UP w Poznaniu

- „Laboratorium oceny wskaźników wartości technologicznej buraków cukrowych” – Janusz Nożewnik  Nordzucker Polska S.A.

 

Po referatach obrady zostały podzielone na „Sesję Techniczną”, dotyczącą postępu i technologii cukrownictwa oraz „Sesję Surowcową”, której przewodniczył Dyrektor Departamentu Surowcowego KSC S.A. Pan Artur Majewski. W części surowcowej omówiono aktualne zagadnienia i postęp w obszarze surowcowym. W trakcie tego spotkania skomentowano przebieg minionego sezonu wegetacyjnego oraz warunki zbioru buraków w sezonie 2019/20. Ponadto przedstawiciele poszczególnych Koncernów Cukrowych przedstawili częściowe wyniki aktualnych doświadczeń agrotechnicznych. Na spotkaniu omówione zostały aktualne wyzwania dla producentów buraka cukrowego zarówno w Polsce, jak i Europie. Prelegenci szczególną uwagę poświęcili zagrożeniom buraka w perspektywie ograniczania liczby substancji aktywnych i wycofywaniu środków ochrony roślin oraz zagrożeniom, które mogą pojawić się ze strony nowo pojawiających się  patogenów. W tym aspekcie szczególnie mocno akcentowano potrzebę wprowadzania nowych rozwiązań stanowiących alternatywę dla wycofywanych środków. Poniżej lista referatów wygłoszonych na Sesji Surowcowej, XXXII Konferencji STC:

-  "Przebieg wegetacji i zbioru buraków w sezonie 2019/20 w Krajowej Spółce Cukrowej S.A." Dyrektor Artur Majewski - Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

- "Przebieg wegetacji i zbioru buraków w sezonie 2019/20 w Nordzucker Polska S.A."  Dyrektor Włodzimierz Spychała - Nordzucker Polska S.A.

- "Przebieg wegetacji i zbioru buraków w sezonie 2019/20 w Pfeifer & Langen Polska S.A."       dr Henryk Ławiński - Pfeifer & Langen Polska S.A.

O redukcji zachwaszczenia w uprawie buraka cukrowego i nowych programach uwzgledniających eliminacje niektórych substancji aktywnych przedstawił inż. Adam Paradowski z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu.

Nowe zagrożenie w uprawie buraka cukrowego to Skośnik Buraczak (Scrobipalpa ocellatea).  W swoim referacie dr inż. Tomasz Klejdysz przedstawił bardzo szczegółowe informacje o występowaniu, morfologii i zwalczaniu tego owada.

Prezentacja przedstawiona przez dr inż. Joannę Onuch dotyczyła uprawy buraka cukrowego w warunkach ograniczonej dostępności wody oraz jak ograniczać straty wody w glebie.

Przedstawiciel SESVANDERHAVE Poland Sp. z o.o. przedstawił wyniki doświadczeń ścisłych i łanowych z uprawy buraka cukrowego we Włoszech i Serbii, dotyczących siewu nasion w październiku i wegetacji roślin w okresie zimy.

Na zakończenie Sesji Surowcowej Pan Sebastian Rublewski przedstawił w ramach precyzyjnego rolnictwa, nowoczesne maszyny (opiełacze) do pielęgnacji i redukcji zachwaszczenia w buraku cukrowym.

W czasie trwania Konferencji można było zwiedzać bardzo interesujące stoiska wystawowe firm współpracujących z przemysłem cukrowniczym.

Organizatorem Konferencji było Stowarzyszenie Techników Cukrowników.

« wstecz