Plantatorzy | Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

XIX Konferencja buraczana w Cukrowni "Malbork" - relacja

Szóstego i siódmego lutego 2020, odbyła się już XIX konferencja buraczana pod tytułem: "AKTUALNE ZAGADNIENIA TECHNOLOGICZNE I ORGANIZACYJNE W PRODUKCJI BURAKÓW CUKROWYCH".

Organizatorami konferencji tradycyjnie byli:

  • Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Oddział w Starym Polu
  • Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, Oddział "Cukrownia Malbork"
  • Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Malborku i Nowym Stawie.
     

Wśród zaproszonych gości, oprócz Plantatorów, w konferencji uczestniczyli:

Pan Krzysztof Nykiel Prezes Zarządu KZPBC i Rafał Strachota Dyrektor Biura  KZPBC w Warszawie.

Departament Surowcowy Krajowej Spółki Cukrowej w Toruniu reprezentował Dyrektor Artur Majewski.

Uczestników konferencji przywitał Dyrektor PODR w Lubaniu Pan Andrzej Dolny.

 

Po przywitaniu uczestników konferencji zaprezentowano dwa referaty:

  • „Trudności i zagrożenia w ochronie buraka cukrowego wynikające z ograniczania dostępności środków ochrony roślin” dr hab. Jacek Piszczek, prof. Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu
  • „Zwalczanie chwastów w buraku cukrowym - dobór techniki ochrony roślin i elementów rolnictwa precyzyjnego” dr hab. Roman Kierzek, prof. Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu.

Dyrektor Departamentu Surowcowego Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu Pan Artur Majewski, przedstawił wyniki uzyskane dla Spółki za kampanię 2019/2020 i plany kontraktacji na przyszły rok. Poza tym, tematy poruszane przez Dyrektora dotyczyły nowych zagrożeń jakie pojawiają się w ostatnich latach na plantacjach buraka cukrowego (nowe patogeny, redukcja substancji czynnych stosowanych w buraku cukrowym) oraz przedstawił aktualną sytuację i prognozy na rynku cukru w Europie i na Świecie.

Dyrektor Oddziału „Malbork” Mariusz Kaźmierczak przedstawił wyniki za kampanię 2019/2020 na tle pozostałych Oddziałów K.S.C. S.A. Z perspektywy ostatnich lat można ją zaliczyć do wyjątkowo udanych.  Sprzyjające warunki pogodowe w połączeniu z umiejętnościami uprawy buraków cukrowych, pozwoliły Plantatorom z cukrowni „Malbork” uzyskać najlepsze wyniki produkcyjne w KSC S.A. i zapewne w Polsce. Uzyskany cukier biologiczny z hektara, to ponad 12 ton.

Po wszystkich wykładach poruszano wiele spraw związanych z kontraktacją i przyszłością funkcjonowania C. Malbork i Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu. Na pytania Plantatorów odpowiedzi udzielali Wykładowcy, Dyrektorzy i Prezesi Związków Plantatorów Buraka Cukrowego w Malborku i Nowym Stawie.

W spotkaniach uczestniczyli Przedstawiciele Firm współpracujących na każdej płaszczyźnie z branżą cukrowniczą. Podczas konferencji trwały ożywione dyskusje na ważne tematy zarówno dla Plantatorów  jak i Cukrowni. Rozmowy odbywały się nie tylko w trakcie prezentacji ale również w przerwach.

Od początku, spotkania takie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród Plantatorów buraka cukrowego rejonu Cukrowni "Malbork". W bieżącym roku, w dwóch konferencjach uczestniczyła ponad połowa wszystkich Plantatorów Cukrowni. 

Konferencje zorganizowano w pięknej sali ODR Stare Pole i Centrum Przemysłowo-Technologicznym w Kwidzynie.

 

« wstecz