Plantatorzy | Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

X Warsztaty Polowe w Starym Brześciu

Już od 10 lat Krajowa Spółka Cukrowa S.A. wraz z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu oraz Brzesko-Kujawskim Związkiem Plantatorów Buraka Cukrowego współorganizują spotkanie poświęcone uprawie buraka cukrowego. W tegorocznej, jubileuszowej edycji tradycyjnie uczestniczyli przedstawiciele zarządu Krajowej Spółki Cukrowej, Dyrektorzy Departamentu Surowcowego oraz Cukrowni, przedstawiciele związków plantatorskich Kruszwica oraz Dobrzelin, przedstawiciele świata nauki, redaktorzy z prasy branżowej, ale przede wszystkim licznie zgromadzeni uczniowie szkoły oraz Plantatorzy buraka cukrowego.

Część seminaryjną wypełniły prezentacje wykładowców Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Dr hab. inż. Mirosław Kobierski, prof. nadzw. UTP szczegółowo omówił zależności między właściwościami fizycznymi gleby a plonowaniem buraka cukrowego, natomiast dr hab. inż. Zbigniew Podkówka prof. nadzw. UTP wygłosił wykład dotyczący wpływu wysłodków buraczanych na wydajność mleczną krów.

Spotkaniu towarzyszyło uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Szkołą Rolniczą w Starym Brześciu a Krajową Spółką Cukrową S.A. Porozumienie w obecności zaproszonych gości podpisali: Pan Kazimierz Rojewski, Dyrektor Szkoły i  Pan Janusz Stachowiak członek zarządu KSC S.A. Z okazji dziesięciolecia warsztatów historię współpracy KSC S.A. ze Szkołą w Starym Brześciu przypomniał zgromadzonym Pan Szymon Simiński z Działu ds. Agrotechniki.

Ponadto zaproszeni goście zabrali również głos w kwestiach istotnych zarówno dla Spółki „Polski Cukier”, jak i Plantatorów buraka cukrowego. Członek zarządu KSC S.A. Pan Janusz Stachowiak omówił przebieg kolejnej kampanii cukrowniczej rozpoczętej w Oddziałach KSC S.A. Nowe inwestycje w KSC S.A. oraz perspektywę tworzenia holdingu spożywczego przestawił zebranym członek zarządu Pan Zdzisław Salus. Na zakończenie części seminaryjnej głos zabrał Pan Andrzej Nowakowski członek Rady Nadzorczej Spółki reprezentujący Plantatorów, ale przede wszystkim, współgospodarz i opiekun warsztatów.

Po zakończeniu części wykładowej Plantatorzy zostali zaproszeni do zwiedzania kolekcji odmian buraka cukrowego oraz doświadczeń agrotechnicznych realizowanych we współpracy z państwowymi instytutami badawczymi: Instytutem Ochrony Roślin oraz Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Uczestnicy mieli możliwość obejrzenia nowoczesnych maszyn rolniczych do uprawy i zbioru buraków cukrowych, zwiedzenia pawilonów grupy kapitałowej KSC S.A. oraz firm zaopatrujących Plantatorów w środki do produkcji rolnej. Dopełnieniem spotkania była  gorąca grochówka i występ szkolnego zespołu muzycznego.

« wstecz