Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

Uwaga na zgnilizny korzeni

W bieżącym sezonie wegetacyjnym występują warunki sprzyjające rozwojowi zgnilizn korzeni, które obecnie pojawiają się na części plantacji buraka cukrowego. Głównymi sprawcami obserwowanego gnicia korzeni są organizmy grzybopodobne Aphanomyces cochlioides i Rhizoctonia solani. Do czynników sprzyjających rozwojowi zgnilizn należą długo utrzymujące się wysokie temperatury wraz z dużą wilgotnością, zaskorupienie gleby powstałe w skutek intensywnych opadów oraz zbyt niskie pH gleby. Nie bez znaczenia pozostaje również wydłużony okres wschodów, z którym do czynienia mieliśmy tej wiosny. Szczególnie narażone na porażenie są rośliny, których początkowy rozwój odbywał się w silnie ogrzanej i wilgotnej glebie (plantacje przesiane lub późno wschodzące).

Objawem zgnilizny wierzchołkowej, wywoływanej przez Aphanomyces cochlioides, jest gnicie korzenia buraka od jego wierzchołka, główka zwykle pozostaje zdrowa. Silnie uszkodzone, zmurszałe korzenie przewracają się pod wpływem ciężaru własnego aparatu liściowego.

Brunatna zgnilizna korzeni wywoływana przez Rhizoctonia solani objawia się początkowo ciemnymi plamami na powierzchni korzenia, a następnie głębokim gniciem i mumifikacją całych korzeni łącznie z aparatem liściowym.

Niestety na występujące już na plantacji porażenie zgniliznami nie ma skutecznych środków ograniczających rozwój infekcji. Na stanowiskach zasklepionych o zaburzonych stosunkach powietrzno-wodnych, korzystny wpływ na rozwój buraków wywiera spulchnianie międzyrzędzi pielnikiem. Spulchnianie jest zalecane tylko wtedy, gdy może się ono odbyć bez uszkodzenia silnie rozwiniętych już roślin.

« wstecz