Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

Chwościk buraka - Plantatorze nie daj się zaskoczyć!

Ciepłe dni i noce oraz wysoka wilgotność powietrza panująca między zwartymi rzędami buraków sprzyja rozwojowi chwościka buraka. Pierwsze objawy tej choroby wywoływanej przez grzyb Cercospora beticola mogą pojawić się już w połowie czerwca lub w lipcu w zależności od przebiegu warunków pogodowych i regionu uprawy buraka. Początkowo objawy choroby obserwowane są na starszych liściach w postaci owalnych brunatnych plamek otoczonych bordową obwódką. W miarę rozwoju choroby atakowane są coraz młodsze liście. W sprzyjających rozwojowi choroby warunkach liczba plamek szybko wzrasta, zaczynają zamierać fragmenty blaszek liściowych, a nawet całe liście. Burak  stopniowo odbudowuje aparat liściowy, ale dzieje się to kosztem  plonu  korzeni i zawartego w nich cukru. W warunkach wysokiej presji chwościka, przy braku skutecznej ochrony fungicydowej, straty mogą przekraczać 50% plonu korzeni oraz 2 do 3% zawartego w nich cukru.

W zwalczaniu  chwościka kluczowe znaczenie ma moment podjęcia ochrony fungicydowej. Każde opóźnienie zabiegu niesie ze sobą ryzyko większych strat plonu oraz wzrostu nakładów poniesionych na skuteczną ochronę plantacji.

Z pomocą w podjęciu decyzji o wykonaniu zabiegu przychodzą służby surowcowe Cukrowni prowadzące monitoring pojawiania się chwościka. Jednak bardzo ważne jest prowadzenie dokładnych oględzin plantacji przez samego Plantatora. Sygnałem do wykonania zabiegu powinno być pojawienie się pierwszych pojedynczych plamek na liściach.

Do ochrony buraka przed chwościkiem dostępne są preparaty o działaniu wgłębnym i systemicznym. Substancje aktywne o działaniu systemicznym zabezpieczają plantację na dłuższy okres (do ok. 2-3 tygodni), należy jednak brać pod uwagę możliwość uodparniania się na nie grzyba wywołującego chwościka.

W celu przeciwdziałania uodparnianiu się grzyba ważnym jest, by do kolejnych zabiegów wykorzystywać preparaty oparte o działanie innych substancji aktywnych. Przykładowe fungicydy  do ochrony buraka przed chwościkiem to: Duett Star 334 SE, Optan 183 SE, Spyrale 475 EC, Tango Star, Yamato 303 SE.

« wstecz