Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

Konferencja w Starym Polu 2019 - Bez prądu ale z rekordowymi plonami

W dniach 7 i 8 lutego br. w miejscowościach Stare Pole i Kwidzyn odbyła się XVIII konferencja buraczana pod tytułem: "Aktualne zagadnienia technologiczne i organizacyjne w produkcji buraków cukrowych".

Po otwarciu konferencji i przywitaniu uczestników konferencji, przez Dyrektorów PODR Pana Antoniego Hajdaczuka i Ewę Szymańską wygłoszono dwa referaty: „Dyrektywa azotanowa – nowe wyzwania dla producentów buraka cukrowego”, który przedstawiła dr hab. Renata Gaj z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, oraz „Zwalczanie chwastów w uprawie buraka cukrowego ze szczególnym uwzględnieniem zachwaszczenia wtórnego”, referowany przez inż. Adama Paradowskiego.

Krajową Spółkę Cukrową reprezentowali Pan Józef Pawela – z Rady Nadzorczej, Pan Tomasz Olenderek z Zarządu oraz Dyrektor Departamentu Surowcowego Artur Majewski i Agrotechnik Szymon Simiński, którzy przedstawili wyniki za ostatnią kampanię oraz aktualną sytuację i prognozy na rynku cukru krajowym w Europie i na świecie. Dyrektor Oddziału „Cukrownia Malbork” Mariusz Kaźmierczak przedstawił wyniki za kampanię 2018/19, z rekordowymi plonami korzeni i cukru oraz plan kontraktacji na kolejny rok.

Ze strony Związku Plantatorów Buraka Cukrowego na czele z Prezesem Andrzejem Nowakowski w konferencji uczestniczyli Panowie: Krzysztof Nykiel, Rafał Strachota, Wiesław Szpura, Henryk Żak. Przedstawiciele ZPBC poruszali temat cen buraków, opłacalności ich uprawy oraz bieżących spraw związanych z kontraktacją buraków cukrowych. Z dużym zainteresowaniem uczestnicy konferencji wysłuchali informacji związanej z kończącym się „Porozumieniem Branżowym” i warunkami nowo powstającej na przyszły rok.

Dużą niespodzianką dla uczestników konferencji była wizyta ministra Rolnictwa Pana Ryszarda Zarudzkiego. Minister na bieżąco odpowiadał na pytania Plantatorów i wyjaśniał wszelkie wątpliwości dotyczące nie tylko uprawy buraka cukrowego. Poza tym Minister nieco szerzej mówił o płatnościach wsparcia bezpośredniego, wykorzystaniu środków z funduszy UE rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich czy dotacji do wapna.

W spotkaniach uczestniczyli Przedstawiciele firm współpracujących na każdej płaszczyźnie z branżą cukrowniczą. Podczas konferencji trwały ożywione dyskusje na ważne tematy zarówno dla Plantatorów  jak i Cukrowni. Rozmowy odbywały się nie tylko w trakcie prezentacji ale również w przerwach.

Tradycyjnie współorganizatorami konferencji od byli: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Oddział w Starym Polu, Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Malborku i Nowym Stawie oraz Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu Oddział „Cukrownia Malbork”.

« wstecz