Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

58. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin

W dniach 6-8 lutego 2018 r. w Opalenicy w woj. wielkopolskim odbyła się 58. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego. Tegoroczna konferencja miała miejsce w rocznicę 100-lecia ochrony roślin w Polsce.

Sesję plenarną rozpoczęła prof. dr hab. Bożena Łozowicka Dyrektor IOR-PIB Poznań, następnie prof. dr hab. Stefan Pruszyński wygłosił wykład inauguracyjny, w którym przedstawił historię 100 lat badań naukowych i rozwoju ochrony roślin w Polsce. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa mgr inż. Andrzej Chodkowski zaprezentował Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Polsce w stulecie odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej, zaś Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW dr inż. Bogusław Rzeźnicki zapoznał słuchaczy z nowymi wyzwaniami w ochronie roślin. Na uroczystej Sesji wręczono także ordery i okolicznościowe medale zasłużonym pracownikom IOR.

W trakcie 3 dniowych obrad zaprezentowano ponad 50 referatów oraz blisko 100 posterów przedstawiających wyniki aktualnie prowadzonych badań. Głównymi tematami poruszanymi na konferencji były:

  • Integrowana ochrona roślin i bezpieczeństwo żywności;

  • Rolnictwo precyzyjne i technika ochrony roślin;

  • Systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin;

  • Fitopatologia, entomologia i zoologia;

  • Herbologia i rolnictwo ekologiczne.

« wstecz