Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

Dobry czas na niszczenie burakochwastów

Na plantacjach buraka cukrowego w międzyrzędziach jak i w rzędach pojawiają się niekiedy dodatkowe siewki. Są to burakochwasty, jednoroczna forma buraka powstała ze skrzyżowania buraka dzikiego z formą uprawną. Jest to bardzo groźne zachwaszczenie plantacji, które może doprowadzić do wykluczenia danego pola z płodozmianu uprawy buraka cukrowego. Nasiona tych roślin zachowują swą żywotność nawet do 18 lat. Eliminacja tych niepożądanych agrofagów nie jest łatwa. Burakochwastów nie zwalczymy herbicydami buraczanymi, gdyż reagują na nie podobnie jak buraki uprawne. Pozostaje nam jedynie zwalczanie mechaniczne. W zależności od fazy wzrostu, opielaczem przed zwarciem rzędów lub ręcznie po zwarciu. Niestety nie ma możliwości zróżnicowania siewek rosnących w rzędzie a tym samym musimy w późniejszym czasie buraki z pędami po prostu wyrwać i wynieś z pola i na ugorze zniszczyć je. Nie należy tych buraków wrzucać do gnojownika, gdyż w raz obornikiem rozsiejemy je po polach. Nie należy również obłamywać pędów nasiennych, gdyż przyczyni się to do ich zwiększenia a tym samym do wydania jeszcze większej liczby nasion. Pozostawieni takich roślin w łanie buraków cukrowych wiąże się nie tylko z rozsianiem się nasion ale przyczynia się również do trudności w zbiorze. Zdrewniałe burakochwasty często powodują uszkodzenia maszyny kopiących a w cukrowni z utrudniają krojenie buraków. Dlatego też Cukrownia ma prawo odmówić przyjęcia takiego surowca.

Na koniec jeszcze raz należy przypomnieć, że przed zwarciem rzędów buraków cukrowych jest możliwość skutecznego zniszczenia siewek burakochwastów rosnących w międzyrzędach, .opielaczem lub ręcznymi narzędziami.

« wstecz