XII edycja Warsztatów polowych w Starym Brześciu - Relacja

9 września na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu odbyła się XII edycja Warsztatów polowych, poświęconych uprawie buraka cukrowego.

Warsztaty polowe w Starym Brześciu to miejsce, gdzie spotykają się Plantatorzy, uczniowie szkół rolniczych, przedstawiciele branży cukrowniczej i zaopatrzenia rolnictwa oraz pracownicy uczelni i instytutów naukowych.

Współorganizatorem wydarzenia była Krajowa Spółka Cukrowa, którą reprezentowali: Prezes Zarządu Krzysztof Kowa oraz Członkowie Zarządu: Marek Dereziński i Tomasz Olenderek. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Departamentu Surowcowego Centrali KSC S.A. Cukrowni: Kruszwica i Dobrzelin oraz Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Obecni byli również przedstawiciele związków plantatorskich na szczeblu krajowym i działających przy cukrowniach Kruszwica i Dobrzelin, przedstawiciele oświaty, wykładowcy i naukowcy z instytutów branżowych oraz uczniowie i plantatorzy buraka cukrowego.

Wydarzenie rozpoczęła Anna Gębicka - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która powitała wszystkich uczestników.

Gospodarzami części seminaryjnej byli Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu Kazimierz Rojewski oraz Piotr Wysota, Wiceprezes Brzesko-Kujawskiego Związku Plantatora Buraka Cukrowego. Uczestnicy wydarzenia wysłuchali dwóch wykładów: „Uprawa buraka cukrowego i rzepaku ozimego w technologii strip-till w aspekcie wilgotności gleb” doktora inżyniera Lecha Gałęzewskiego z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz „Logistyka gwarancją rozwoju rolnictwa” doktora inżyniera Adama Rejmaka, Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Ponadto głos zabrali również Artur Majewski, Dyrektor Departamentu Surowcowego Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz Krzystof Nykiel Prezes Zarządu Krajowego Związku Plantatorów Burka Cukrowego.

Część polowa objęła omówienie doświadczeń agrotechnicznych prowadzonych przez KSC S.A. oraz koordynowanych wspólnie z Państwowymi Instytutami Badawczymi: Instytutem Ochrony Roślin, Terenowa Stacja Doświadczana w Toruniu oraz Instytutem Hodowli i Aklimatyzacja Roślin, Oddział w Bydgoszczy. Zaprezentowano również kolekcję odmian buraka cukrowego. Podobnie jak w ubiegłym roku Organizatorzy umożliwili uczestnikom bezpieczne obserwowanie transmisji „na żywo” z poletek oraz prezentacji maszyn rolniczych za pośrednictwem telebimu. Wsparcie merytoryczne organizacji warsztatów oraz nadzór nad doświadczeniami agrotechnicznymi zapewnili pracownicy Działu ds. Agrotechniki Departamentu Surowcowego KSC S.A.

 • XII edycja Warsztatów polowych w Starym Brześciu - Relacja
 • XII edycja Warsztatów polowych w Starym Brześciu - Relacja
 • XII edycja Warsztatów polowych w Starym Brześciu - Relacja
 • XII edycja Warsztatów polowych w Starym Brześciu - Relacja
 • XII edycja Warsztatów polowych w Starym Brześciu - Relacja
 • XII edycja Warsztatów polowych w Starym Brześciu - Relacja
 • XII edycja Warsztatów polowych w Starym Brześciu - Relacja
 • XII edycja Warsztatów polowych w Starym Brześciu - Relacja
 • XII edycja Warsztatów polowych w Starym Brześciu - Relacja
 • XII edycja Warsztatów polowych w Starym Brześciu - Relacja
 • XII edycja Warsztatów polowych w Starym Brześciu - Relacja
 • XII edycja Warsztatów polowych w Starym Brześciu - Relacja
 • XII edycja Warsztatów polowych w Starym Brześciu - Relacja
 • XII edycja Warsztatów polowych w Starym Brześciu - Relacja
 • XII edycja Warsztatów polowych w Starym Brześciu - Relacja
 • XII edycja Warsztatów polowych w Starym Brześciu - Relacja
 • XII edycja Warsztatów polowych w Starym Brześciu - Relacja
 • XII edycja Warsztatów polowych w Starym Brześciu - Relacja
 • XII edycja Warsztatów polowych w Starym Brześciu - Relacja
 • XII edycja Warsztatów polowych w Starym Brześciu - Relacja
 • XII edycja Warsztatów polowych w Starym Brześciu - Relacja
 • XII edycja Warsztatów polowych w Starym Brześciu - Relacja
 • XII edycja Warsztatów polowych w Starym Brześciu - Relacja
 • XII edycja Warsztatów polowych w Starym Brześciu - Relacja
 • XII edycja Warsztatów polowych w Starym Brześciu - Relacja
 • XII edycja Warsztatów polowych w Starym Brześciu - Relacja
 • XII edycja Warsztatów polowych w Starym Brześciu - Relacja
 • XII edycja Warsztatów polowych w Starym Brześciu - Relacja
 • XII edycja Warsztatów polowych w Starym Brześciu - Relacja

Wstecz