Plantatorzy | Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

Uwaga! Przędziorek na plantacjach buraka cukrowego

Wyniki prowadzonego monitoringu plantacji buraka cukrowego wykazują na pojawienie się wcześniej niż w poprzednich latach przędziorka chmielowca. Obecnie, wystąpienie szkodnika zaobserwowano w rejonie kujawsko-pomorskim oraz na Lubelszczyźnie, ale obserwacje plantacji należy prowadzić na całym obszarze uprawy buraka.

Przędziorek chmielowiec (Tetranychus urticae) jest gatunkiem roztocza z rodziny przędziorkowatych. Szkodnik ten osiąga niewielkie rozmiary 0,2-0,5 mm i przez to jest trudno rozpoznawalny na plantacji. Pierwsze przędziorki możemy spotkać już w połowie maja przy temperaturze powietrza około 130C. Szkodliwość występowania tego szkodnika polega na wysysaniu soków z liści buraka cukrowego co prowadzi do stopniowego ich żółknięcia, a w późniejszym czasie do brunatnienia i całkowitego zasychania liści. Przędziorek powoduje uszkodzenia po obu stronach blaszki liściowej, chociaż pierwszą zauważalną oznaką jest jaskrawa mozaika widoczna na górnej stronie liścia. Początkowe objawy żerowania mogą być mylone z niedoborem niektórych składników pokarmowych, takich jak np. magnez czy mangan. Objawy żerowania w początkowej fazie obserwowane są na brzegach pola, gdyż szkodnik ten atakuje plantacje od miedz i stopniowo przesuwa się w głąb pola. Zdarza się, że przędziorek rozprzestrzenia się na plantacji nie powodując przy tym widocznych zmian, ale w późniejszym okresie populacja szkodnika narasta gwałtownie, a następujące straty widoczne są bardzo szybko na dużej powierzchni plantacji.

Warunki, które sprzyjają namnażaniu się populacji to suche powietrze oraz wysokie temperatury, dlatego uszkodzenia mogą być mylnie interpretowane z objawami suszy. Po utracie liści z powodu żerowania przędziorka rośliny wytwarzają nowe ulistnienie, wykorzystując energię przeznaczoną do produkcji masy korzeniowej i cukru na jego odbudowę. Silne żerowanie tego szkodnika może być przyczyną zmniejszenia wysokości uzyskanego plonu nawet o 25% oraz zmniejszenia zawartości cukru w korzeniach o 2%.

Do ochrony plantacji przed przędziorkiem zarejestrowany jest Ortus 05 OC w dawce 1,5 l/ha zalecany do stosowania z adiuwantem.

 

  • Objawy występowania Przędziorka chmielowca na plantacji...

« wstecz