Plantatorzy | Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

Plantatorzy KSC S.A. otrzymali certyfikat zrównoważonego rolnictwa

W dniu 26.05.2021 r. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. wraz z Plantatorami otrzymała certyfikat FSA SAI Platform potwierdzający, że buraki cukrowe są uprawiane zgodnie z zasadami zrównoważonego rolnictwa.

Certyfikat został przyznany na podstawie audytu przeprowadzonego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą CSQA w Centrali Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz w grupie losowo wybranych gospodarstw rolnych z liczby ponad 14 000 Plantatorów dostarczających buraki do Cukrowni KSC S.A. Plantatorzy, którzy uczestniczyli w audytach otrzymali potwierdzenie statusu złotego (75,5%) oraz srebrnego (24,5%) wdrażania i stosowania zrównoważonych praktyk rolniczych. W praktyce oznacza to, że ponad 14 tysięcy Plantatorów dostarczających buraki do Cukrowni KSC S.A. uprawiając buraki cukrowe w celu osiągania jak najlepszych plonów ma na uwadze również ochronę środowiska, zdrowia własnego i pracowników oraz produkcję bezpiecznej żywności. Wymagania SAI Platform obejmują między innymi prowadzenie działalności zgodnie z prawem, zrównoważone zarządzanie gospodarstwem i jego zasobami naturalnymi (gleba, woda), jak również właściwe wykorzystanie środków do produkcji rolnej (nawozy, środki ochrony roślin), zachowanie bioróżnorodności środowiska, zapewnienie właściwych warunków i bezpieczeństwa pracy oraz funkcjonowanie gospodarstwa jako elementu w społeczności lokalnej. Krajowa Spółka Cukrowa od kilku lat z powodzeniem certyfikuje pochodzenie 100% buraków cukrowych ze zrównoważonych źródeł. Dotychczasowe rozwiązania pozwalały na zakwalifikowanie produkowanego przez Spółkę cukru na poziomie srebrnym - zgodnego z kryteriami SAI Platform. KSC S.A. jako przetwórca płodów rolnych i zarazem producent żywności stale aktualizuje i wdraża dobre praktyki, tak aby w pełni wpisywać się w budowanie zrównoważonego systemu żywnościowego nie tylko w Polsce, ale również w UE, zgodnie z założeniami strategii „Od pola do stołu”. W celu potwierdzenia wdrażanych praktyk przystąpiono do certyfikacji FSA SAI Platform, a dzięki otrzymanemu certyfikatowi Krajowa Spółka Cukrowa S.A. może z dumą zakomunikować swoim klientom, jak również konsumentom, że Plantatorzy buraka cukrowego w znakomitej większości prezentują złoty poziom zrównoważenia praktyk, a Spółka aktywnie angażuje się w ochronę środowiska, swoich pracowników, dostawców i konsumentów.

SAI Platform – Inicjatywa na rzecz rozwoju zrównoważonego rolnictwa, to organizacja o zasięgu światowym zrzeszająca producentów, przetwórców, pośredników i sprzedawców z branży spożywczej i napojów. SAI opracowała i propaguje wykorzystanie jednolitego narzędzia samoceny dla Rolników niezależnie od kontynentu i kraju pochodzenia, które umożliwia przeprowadzenie syntetycznej oceny poziomu zrównoważenia praktyk gospodarstwa obejmującej aspekty: ekonomiczny, środowiskowy i społeczny. Wyniki ankiety są uznawane przez kluczowe podmioty reprezentujące branżę spożywczą i stanowią podstawę informacji dla zainteresowanych zaangażowaniem w kwestie zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji na temat SAI Platform oraz FSA znajduje się na stronie internetowej: https://saiplatform.org/.

« wstecz