Plantatorzy | Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

Uwaga śmietka i mszyca uszkadzają liście buraków!

Na lustrowanych plantacjach obserwowane są kolonie mszycy trzmielinowo-burakowej oraz ślady żerowania śmietki ćwiklanki. Na polach, które nie zostały jeszcze zabezpieczone preparatami insektycydowymi nierzadko spotkać można buraki, o kędzierzawym pokroju z zawijającymi się liśćmi środkowymi jak również liście minowane przez żerujące larwy śmietki. Każdy atak ze strony szkodników liściowych to niepotrzebny stres dla roślin i ograniczenie powierzchni asymilacyjnej, która aktualnie nie jest jeszcze tak duża. Dodatkowo mszyce są wektorami wirusów wywołujących żółtaczki liściowe, które ujawniają się dopiero w miesiącach letnich, a ich nasilenie stanowi zagrożenie dla plonu buraków. W związku z powyższym zaleca się obserwację plantacji i niezwłoczne wykonanie zabiegów insektycydowych jeśli zajdzie taka potrzeba. Za próg ekonomicznej szkodliwości przyjmuje się:

dla śmietki

6 do 8 larw na 1 roślinę w fazie 2-4 liści właściwych

uszkodzenia ponad 20 % powierzchni liści

dla mszycy

15 % zasiedlonych roślin.

O ile szybkie rozpoznanie śladów żerowania śmietki w postaci drążonych w blaszce liściowej żerowisk nie powinno stanowić problemu, o tyle ślady żerowania mszycy początkowo mogą pozostać niezauważone. By mieć pewność należy odgiąć wewnętrzną stronę najmłodszych liści i sprawdzić, czy nie występują tam kolonie mszyc. Symptomem wskazującym na obecność mszycy są również chodzące po liściach buraka biedronki (naturalny wróg mszycy) lub mrówki (żywią się słodką spadzią wytwarzaną przez mszyce).

Z uwagi na sposób i miejsce żerowania do zwalczania śmietki i mszycy zaleca się przede wszystkim stosowanie preparatów dwuskładnikowych o działaniu kontaktowym i żołądkowym, które w roślinie działają systemicznie. Należy pamiętać, że zabiegi środkami insektycydowymi wykonujemy w godzinach wieczornych po oblocie owadów zapylających.

 

Insektycydy zarejestrowane do ochrony plantacji buraka cukrowego przed mszycami:

Closer * (sulfoksaflor, zw. z grupy sulfoksymin 120 g/l), dawkowanie: 0,2 l/ha 

Decis Mega 50 EW (deltametryna, pyretroid 50 g/l), dawkowanie: 0,1-0,2 l/ha

Mospilan 20 SP** (acetamipryd, związek z grupy pochodnychneonikotynoidów), dawkowanie: 0,2 kg/ha

*zezwolenie czasowe w okresie 19.04.-16.08.2021 r.

**zezwolenie czasowe w okresie: 31.05.- 15.08.2021 r.

  • -
  • -
  • -
  • -

« wstecz