Plantatorzy | Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

Uwaga mszyce na plantacjach!!

Na plantacjach buraka cukrowego stwierdza się już naloty mszyc (Aphis fabae). Objawem żerowania są skręcone, pomarszczone i zdeformowane liście. Należy pamiętać, że mszyce bytują na spodniej stronie liści. Dlatego szczególną uwagę należy zwrócić na młode liście, które są często naturalnie pomarszczone, a jednocześnie są najchętniej zasiedlane przez mszyce. Żerujące na blaszce liściowej mszyce wysysają soki komórkowe, w wyniku czego rośliny słabiej rosną. Dużym zagrożeniem dla plantacji są również choroby wirusowe buraka przenoszone przez mszyce, np. wirus nekrotycznej żółtaczki buraka, wirus łagodnej żółtaczki buraka. Porażone tymi chorobami rośliny słabiej się rozwijają, co w efekcie końcowym prowadzi do zmniejszenia wielkości i jakości uzyskiwanego plonu. Dlatego też zaleca się wykonywanie lustracji plantacji buraka cukrowego. W przypadku stwierdzenia przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości, tzn. zasiedlania 15% roślin przez mszyce, należy wykonać zabieg ochrony insektycydowej najlepiej z zastosowaniem odpowiedniego adiuwantu.

 

Insektycydy zarejestrowane do ochrony plantacji buraka cukrowego przed mszycami:

Closer* (sulfoksaflor, zw. z grupy sulfoksymin 120 g/l), dawkowanie: 0,2 l/ha

Decis Mega 50 EW (deltametryna, pyretroid 50 g/l), dawkowanie: 0,1-0,2 l/ha

 

*zezwolenie czasowe w okresie 19.04.-16.08.2021 r.

« wstecz