Plantatorzy | Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

Zalecenia ochrony buraka cukrowego w sezonie 2021

Dział ds. Agrotechniki przekazuje aktualne zalecenia ochronne w uprawie buraka cukrowego na sezon 2021. Ulotka zawiera katalog preparatów do ochrony plantacji przed szerokim spektrum agrofagów oraz podstawowe informacje dotyczące składu środka, dawkowania i spektrum zwalczania.

Preparaty do ochrony buraka cukrowego znajdujące się na liście, jak również stosowane w innych uprawach rolniczych są dostępne w Punktach Sprzedaży Detalicznej KSC S.A.

Przypominamy, że Plantatorzy przy planowaniu ochrony plantacji niezależnie od zagrożenia, są zobligowani do stosowania się do zasad Integrowanej Ochrony Roślin oraz dobrych praktyk rolniczych.

W przypadku stwierdzenia obecności chwastów,  uszkodzeń roślin bądź szkodników, również w przypadku wątpliwości co do zaobserwowanych agrofagów zachęcamy do kontaktu ze  Służbami Surowcowymi, które pomogą podjąć optymalną w danej sytuacji decyzję.

« wstecz