Krajowa Spółka Cukrowa S.A. przekształca się w Krajową Grupę Spożywczą S.A.

W dniu 12 maja 2022 r. Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do Rejestru Przedsiębiorców:

 • wzmianki o zmianie firmy Spółki z „Krajowa Spółka Cukrowa Spółka Akcyjna” na „Krajowa Grupa Spożywcza Spółka Akcyjna”;
 • wzmianki o zmianie firmy oddziałów Spółki poprzez nadanie im następujących nazw:
 1. Krajowa Grupa Spożywcza Spółka Akcyjna w Toruniu Oddział „Cukrownia Dobrzelin” w Dobrzelinie,
 2. Krajowa Grupa Spożywcza Spółka Akcyjna w Toruniu Oddział „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej,
 3. Krajowa Grupa Spożywcza Spółka Akcyjna w Toruniu Oddział „Cukrownia Kruszwica” w Kruszwicy,
 4. Krajowa Grupa Spożywcza Spółka Akcyjna w Toruniu Oddział „Cukrownia Malbork” w Malborku,
 5. Krajowa Grupa Spożywcza Spółka Akcyjna w Toruniu Oddział „Cukrownia Nakło” w Nakle nad Notecią,
 6. Krajowa Grupa Spożywcza Spółka Akcyjna w Toruniu Oddział „Cukrownia Werbkowice” w Werbkowicach,
 7. Krajowa Grupa Spożywcza Spółka Akcyjna w Toruniu Oddział „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie,
 8. Krajowa Grupa Spożywcza Spółka Akcyjna w Toruniu Oddział „Terminal Cukrowy” w Gdańsku;
 • wzmianki o zmianie Statutu Spółki - Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 kwietnia 2022 r., objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie wpisanym w rep. A nr 1355/2022, zmieniono §1 ust.1, §1 ust.2, §7 ust.1, §7 ust.2, §8 ust.2, §8 ust.3 Statutu oraz dodano §7 ust.3 pkt 14 Statutu;
 • wzmianki o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 990.677.758 zł do kwoty 1.295.817.566 zł  poprzez emisję 305.139.808 nowych akcji zwykłych imiennych serii R, które zostały pokryte przez akcjonariusza Spółki - Skarb Państwa wkładem niepieniężnym w postaci należących do Skarbu Państwa udziałów spółek, o których mowa w Uchwale Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 kwietnia 2022 r., objętej aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie wpisanym w rep. A nr 1355/2022, z pozbawieniem w całości prawa poboru akcji akcjonariuszy Spółki innych niż Skarb Państwa.

Uprzejmie informujemy, że odpisy aktualne i pełne z KRS,  które uwzględniają powyższe zmiany, można pobrać bezpłatnie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem internetowym http://ems.ms.gov.pl.

Wstecz