Wybory kandydatów do Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. będących przedstawicielami plantatorów buraków cukrowych

Wybory kandydatów do Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. będących przedstawicielami plantatorów buraków cukrowych.

Rada Nadzorcza Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Uchwałą Nr 286/IX/2021 (2071) z dnia 30 listopada 2021 r. zarządziła wybory kandydatów do Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. będących przedstawicielami plantatorów buraków cukrowych, którzy związani są z Krajową Spółką Cukrową S.A. z siedzibą w Toruniu umowami kontraktacyjnymi.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://www.polski-cukier.pl/1637,wybory?tresc=11594 

Wstecz