Plantatorzy

Dariusz Górski

  • Dr inż. Dariusz Górski

Dr inż. Dariusz Górski

urodził się w roku 1973 w Lubieniu Kujawski k. Włocławka. Absolwent Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Finalista szczebla centralnego XVI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W roku 1999 ukończył z wyróżnieniem studia wyższe na Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu na kierunku rolnictwo i uzyskał tytuł mgr inż. w zakresie agronomii i ochrony roślin. W latach 1999-2004 odbył studia doktoranckie na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. W styczniu 2004 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii-chemii rolnej. Promotorem w przewodzie doktorskim był prof. dr hab. Witold Grzebisz. Od 2004 r. jest adiunktem w Instytucie Ochrony Roślin, pracownikiem Terenowej Stacji Doświadczalnej w Toruniu. Kieruje doświadczalnictwem polowym w zakresie efektywności nawożenie oraz badania skuteczności działania środków ochrony roślin. Prywatnie miłośnik tańca towarzyskiego, filozofii, teologii, niestrudzony poszukiwacz uniwersalnych praw rządzących życiem i losem człowieka.