Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Ankieta dla Plantatorów KSC S.A. w Toruniu

Treść

Ankieta dla Plantatorów
*
1. Jak oceniasz współpracę z KSC (1 słabo – 10 bardzo dobrze) : *
1. Jak oceniasz współpracę z KSC (1 słabo – 10 bardzo dobrze) :

2. Jak oceniasz wiedzę i umiejętności inspektorów i sprzedawców w obszarze :
a. znajomości preparatów chemicznych i ich stosowania (1 słabo – 10 bardzo dobrze) *
a. znajomości preparatów chemicznych i ich stosowania (1 słabo – 10 bardzo dobrze)

b. nawozów posypowych i ich stosowania (1 słabo – 10 bardzo dobrze) *
b. nawozów posypowych i ich stosowania (1 słabo – 10 bardzo dobrze)

c. ogólna wiedza agrotechniczna (zalecenia, terminy agrotechniczne, programy ochrony, skala 1 słabo – 10 bardzo dobrze) *
c. ogólna wiedza agrotechniczna (zalecenia, terminy agrotechniczne, programy ochrony, skala 1 słabo – 10 bardzo dobrze)

d. zaangażowanie pracowników w wykonywaną pracę (1 słabo – 10 bardzo dobrze) *
d. zaangażowanie pracowników w wykonywaną pracę (1 słabo – 10 bardzo dobrze)

3. Jak oceniasz różnorodność asortymentu : *
3. Jak oceniasz różnorodność asortymentu :


4. Jak oceniasz dostępność produktów (1 słaba – 10 bardzo dobra) *
4. Jak oceniasz dostępność produktów (1 słaba – 10 bardzo dobra)

5. Chciałbym aby w asortymencie pojawiły się (zaznacz wszystkie właściwe) :
 
 
 
 
 
 
 

6. Czy korzystasz z programów partnerskich firm i koncernów chemicznych (zaznacz wszystkie właściwe):

 
 
 
 
 
 
 
7. Jak powstanie programu partnerskiego KSC wpłynie na Twoje decyzje zakupowe (1 małe - 10 bardzo duże) : *
7. Jak powstanie programu partnerskiego KSC wpłynie na Twoje decyzje zakupowe (1 małe - 10 bardzo duże) :

8. Jaki charakter powinny mieć nagrody oferowane w programie partnerskim (zaznacz właściwe) : *
8. Jaki charakter powinny mieć nagrody oferowane w programie partnerskim (zaznacz właściwe) :