Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

Ostrożnie z herbicydami

Ciepły marzec i kapryśny, a w przeważającej mierze zimowy kwiecień poważnie zakłócił siewy i wschody buraków. Na plantacjach sianych pod koniec marca wschody rozpoczęły się ok. 15 kwietnia. W tym czasie wiatry, szarugi, śnieg z deszczem i niskie temperatury ( -6 oC) skutecznie zahamowały wzrost roślin, a niektóre znacząco uszkodziły. Warunki pogodowe, jak zwykle, w mniejszym stopniu wpłynęły na wzrost chwastów, które szybciej niż buraki rozpoczęły wegetację. Plantatorzy znaleźli się w trudnej sytuacji: pozwolić rosnąć chwastom czy zaaplikować herbicydy. W konkretnej sytuacji należałoby podejmować decyzję na polu. Jeśli siewki buraka zostały uszkodzone przez mróz lub/i przez piasek przenoszony przez wiatr, należałoby opóźnić redukcję zachwaszczenia przynajmniej do czasu odzyskania wigoru przez rośliny. Dzięki temu można uniknąć zniszczenia siewek buraka.
Pozostaje pytanie co z chwastami? Należy się spodziewać, że chwasty przerosną pierwszą parę liści a tym samym staną się mniej wrażliwe na stosowane preparaty. W takich sytuacjach są dwie możliwości: można podwyższyć dawkę albo zastosować obniżone dawki dzielone preparatów z większą częstotliwością zabiegów. Drugi sposób jest bardziej pracochłonny lecz bezpieczniejszy i skuteczniejszy w redukcji zachwaszczenia. Plantacje w różnych mikroregionach mogą być uszkodzone w różnym stopniu.
Stopień uszkodzenia można określić po ustąpieniu przymrozków. Jeżeli jest taka możliwość to należy policzyć obsadę (4x 22,2m). Ok. 70 tys. roślin/ha nie jest zagęszczeniem optymalnym ale rokującym jeszcze satysfakcjonujący plon. Na podstawie przeprowadzonych lustracji można odnieść się do obsady i podjąć decyzję o przesiewie plantacji. Rolnicy mają swój sposób na ocenę stanu plantacji. W kilku miejscach na plantacji oznaczają kilkumetrowe odcinki rzędu buraków i na podstawie ich obserwacji podejmują stosowne decyzje. Ocena stanu – kondycji roślin niekiedy jest trudna do określenia. W takiej, jak również w każdej innej sytuacji należ zwrócić się do służb surowcowych, które pomogą Plantatorom podjąć optymalną w danej sytuacji decyzję.
Zbyt pochopne działanie to strata czasu i pieniędzy.

  • Uszkodzenie herbicydowe
  • Faza liścieni chwastów
  • Ostrożnie z chemią przy takiej fazie wzrostu i niskich...
  • Uszkodzenie herbicydowe
  • Uszkodzenia mrozowe siewek
  • Uszkodzenie mrozowe
  • Wschody przy bardzo niskich temperaturach

« wstecz