Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

Uwaga na pchełkę burakową
2017.05.16

Na plantacjach buraka cukrowego stwierdzono pierwsze objawy żerowania Pchełki burakowej. W ostatnich dniach, wyższa temperatura w ciągu dnia i brak opadów stworzyły korzystne warunki do żerowania tego szkodnika na roślinach buraka cukrowego.

Szarek komośnik na plantacjach buraków cukrowych
2017.05.10

W południowo wschodniej części Polski w ostatnich dniach kwietnia lokalnie na plantacjach buraków cukrowych pojawił się szarek komośnik.

Ostrożnie z herbicydami
2017.04.28

Ciepły marzec i kapryśny, a w przeważającej mierze zimowy kwiecień poważnie zakłócił siewy i wschody buraków. Plantacje w różnych mikroregionach mogły zostać uszkodzone w różnym stopniu. Plantatorzy znaleźli się w trudnej sytuacji: przesiewać plantacje czy wstrzymać się decyzją w oczekiwaniu na poprawę pogody? Pozwolić rosnąć chwastom czy zaaplikować herbicydy?

Decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KSC S.A.
2017.04.04

31 marca 2017 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej S.A., które podjęło decyzje m.in. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30.09.2016 r., a także w sprawie przeznaczenia zysku KSC S.A.

ABC redukcji zachwaszczenia na plantacjach buraka cukrowego
2017.02.21

W oczekiwaniu na „wejście” z uprawkami przedsiewnymi na pole, możemy dokładnie zastanowić się nad wyborem odpowiednich herbicydów do zredukowania zachwaszczenia w uprawie buraka cukrowego i nie tylko.