Plantatorzy | Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

Pielęgnacja pryzm buraczanych

Korzenie buraków cukrowych przeznaczone do odbioru w grudniu czy styczniu, są szczególnie narażone na oddziaływanie niekorzystnych warunków pogodowych (deszcz, śnieg, mróz). Dlatego surowiec przeznaczony do przechowalnictwa powinien być (Fot. nr 1):

 • Dojrzały technologicznie
 • Zdrowy
 • Prawidłowo ogłowiony
 • Bez uszkodzeń mechanicznych
 • Minimalnie zanieczyszczony
 • Nieprzemarznięty

Taki surowiec w prawidłowo uformowanych pryzmach będzie można okryć włókniną, jeżeli będzie taka konieczność.

Kiedy okrywamy surowiec w pryzmach ?

 • Przed wystąpieniem ujemnych temperatur
 • Przed opadami śniegu

Pryzmy możemy okrywać włókniną poprzecznie lub wzdłuż. Zdecydowanie wygodniejszy i łatwiejszy sposób zakładania pryzm jest wzdłuż (Fot. Nr 2). Zalety to: łatwość w okrywaniu i odkrywaniu pryzm, złożeniu i magazynowaniu. Włókninę przed wiatrem zabezpieczamy np.:

 • Oponami
 • Sprasowaną słomą
 • Paletami

Dobrze zabezpieczona pryzma to dokładnie przykryty jej  wierzchołek, boki i podstawa (Fot. nr 3 , 4 i 5).

Błędy przy okrywaniu pryzm (Fot. nr 6):

 • Zakładki włókniny założone pod wiatr
 • Nie zabezpieczona włóknina przy podstawie pryzmy
 • Nie okryte w całości boki, wierzchołki czy szczyty pryzmy
 • Przy podstawie pryzmy, włóknina przysypana ziemią (przymarzanie ziemi do włókniny)
 • Za późne okrycie pryzmy od czasu jej usypania

Zdecydowanie nie zalecane jest:

 • Nie okrywanie pryzm jeżeli jest taka konieczność
 • Okrywanie pryzm po opadach deszczu czy śniegu
 • Po przymrozkach
 • Bezpośrednie okrywanie pryzm ziemią, folią lub liśćmi
 • Przy temperaturze powietrza powyżej 10 °C
 • Przy zbyt wysokim zanieczyszczeniu

Korzyści dla Plantatora i Cukrowni wynikające z dobrze zabezpieczonej pryzmy to:

 • Lepiej doczyszczony surowiec (przeschnięta ziemia łatwiej się osypuje)
 • Mniejsze obciążenie taboru transportowego zbędnym balastem jakim jest ziemia
 • Mniejsze straty masy
 • Mniejsze straty cukru
 • Zdrowe nieporośnięte korzenie (właściwości wentylacyjne włókniny przeciwdziałają gromadzeniu się nadmiernej ilości wody co zmniejsza ryzyko rozwoju chorób grzybowych)

 

 • Fot. nr. 1
 • Fot. nr. 2 - zakładanie włókniny
 • Fot. nr. 3
 • Fot. nr. 4
 • Fot. nr. 5 - prawidłowo zabezpieczona pryzma
 • Fot. nr. 6 - strata materiału, czasu i pieniędzy!
 • Fot. nr. 7 - zabezpieczanie podstawy pryzmy

« wstecz