Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

Pchełka na plantacjach buraka cukrowego

Okres wschodów buraka to bardzo ważny czas na plantacji. Pojawiające się na polach młode siewki buraka cukrowego narażone są na uszkodzenia ze strony szkodników. Ze względu na ograniczoną ochronę siewek przez zaprawy nasienne należy od najwcześniejszych faz rozwojowych dokładnie monitorować plantacje pod kątem pojawiania się na nich szkodników. Największym zagrożeniem dla wschodzących roślin buraka są pchełka, mszyca, śmietka oraz szarek komośnik.

Aktualnie pojawiają się doniesienia z terenu o uszkodzeniach powodowanych przez pchełkę burakową. Chrząszcze żerują już na liścieniach, a później także na liściach właściwych, i wygryzając fragmenty tkanek tworząc tzw. okienka. Rozwojowi pchełek sprzyja sucha, ciepła i słoneczna wiosna. Progiem szkodliwości są pojedyncze wyżerki na liścieniach i pierwszych liściach w warunkach sprzyjających dalszemu uszkadzaniu buraków. Duże nasilenie występowania szkodnika prowadzi do znacznego uszkodzenia siewek, co może powodować ich zamieranie, a w konsekwencji przyczyniać się do zmniejszenia obsady. 

W przypadku pojawienia się pchełki na plantacji należy wykonać zbieg ochronny jednym z zrejestrowanych insektycydów. Najczęściej stosuje się insektycydy zawierające pyretroidy, np. Bulldock 025 EC (beta-cyflutryna) w dawce 0,2 l/ha lub Pyrinex 480 SC (chloropiryfos z grupy fosforoorganicznych) w dawce 1 l/ha.

  • 1
  • 2

« wstecz