Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

Wczesnowiosenny monitoring szarka

Służby surowcowe Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w porozumieniu z Panem prof. dr hab. Zdzisławem Klukowskim z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu już od pierwszych dni wiosny aktywnie monitorują zagrożenie szarkiem komośnikiem plantacji buraka cukrowego w południowo-wschodnim rejonie działania KSC S.A.

W ostatnich dniach marca 2019 roku w rejonie Cukrowni Werbkowice sprawdzano obecność szarka komośnika w glebie pól uprawnych. Miejsca do obserwacji były wybrane w oparciu o natężenie występowania tego szkodnika w roku ubiegłym. Na wytypowanych buraczyskach wykopano dołki o głębokości 30 cm, a następnie przesiewano każdą warstwę gleby o miąższości 10 cm w celu sprawdzenia czy znajdują się w niej zimujące osobniki szarka komośnika. Wśród czterech wytypowanych lokalizacji stwierdzono obecność żywych, pojedynczych osobników dorosłych szkodnika w ⅓ wykopanych dołków. Szarek, który przezimował, w trzeciej dekadzie marca w największej ilości znajdował się już na głębokości 0-10 cm. Stwierdzono także obecność szkodnika na głębokości 10-20 oraz 20-30 cm. W przesiewanej glebie nie znaleziono larw szkodnika.

Dzięki staraniom Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego do ochrony plantacji przed szarkiem komośnikiem zarejestrowano aktualnie 3 insektycydy. Karate Zeon 050 CS posiada rejestrację stałą, natomiast Proteus 110 OD i Cyperkill Max 500 EC uzyskały zezwolenie czasowe obowiązujące do dnia 12.07.2019 r.

Karate Zeon 050 CS

  • Substancja aktywna: lambda-cyhalotryna 50 g/l.
  • Zalecana dawka: 0,2 l/ha.
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

 

Proteus 110 OD

  • Substancje aktywne: tiachlopryd 100 g/l, deltametryna 10 g/l.
  • Zalecana dawka: 0,5 – 0,75 l/ha.
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

 

Cyperkill Max 500 EC

  • Substancja aktywna: cypermetryna 500 g/l.
  • Zalecana w dawce 0,05 l/ha.
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

 

 

« wstecz