Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

XXXI Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa Stowarzyszenia Techników Cukrowników

W dniach 13-15 lutego w Warszawskim Domu Technika odbyła się XXXI Konferencja STC podsumowująca kampanię cukrowniczą 2018/19.

Tegoroczne spotkanie branży cukrowniczej było połączone z uroczystymi obchodami Jubileuszu 100-lecia działalności Stowarzyszenia Techników Cukrowników. Tegoroczne spotkanie wpisało się również w obchody 100-lecia Niepodległości i zostało objęte Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz Związku Producentów Cukru w Polsce.

W konferencji licznie uczestniczyli przedstawiciele Cukrowni i Zarządów Spółek Cukrowych, delegacje władz z ramienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Senatu RP, reprezentanci Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, szerokie grono naukowe instytucji naukowo-badawczych współpracujących z przemysłem cukrowniczym, a także przedstawiciele firm z obszarów technicznego oraz surowcowego.

W I dniu konferencji, podczas sesji plenarnej podsumowano 100 lat działalności i dorobku STC oraz uhonorowano zasłużonych cukrowników, którzy wnieśli znaczący wkład w funkcjonowanie Stowarzyszenia. Ponadto w części poświęconej kampanii cukrowniczej 2018/2019r. obszerne referaty wygłosili przedstawiciele Koncernów Cukrowych.

W II dniu obrady zostały podzielone na „Sesję Techniczną”, dotyczącą postępu i technologii cukrownictwa oraz „Sesję Surowcową”, na której omówiono aktualne zagadnienia i postęp w obszarze surowcowym. W trakcie tego spotkania skomentowano przebieg minionego sezonu wegetacyjnego oraz warunki zbioru buraków w sezonie 2018/19. Ponadto przedstawiciele poszczególnych Koncernów Cukrowych przedstawili wyniki aktualnych doświadczeń agrotechnicznych. Na spotkaniu omówione zostały aktualne wyzwania dla producentów buraka cukrowego zarówno w Polsce, jaki i Europie. Prelegenci szczególną uwagę poświęcili zagrożeniom buraka w perspektywie ograniczania liczby substancji aktywnych i wycofywaniu środków ochrony roślin w UE oraz zagrożeniom, które mogą pojawić się ze strony owadów oraz patogenicznych grzybów. W tym aspekcie szczególnie mocno akcentowano potrzebę wprowadzania nowych rozwiązań stanowiących alternatywę dla wycofywanych środków. Poniżej przedstawiamy tematykę referatów wygłoszonych na Sesji Surowcowej, XXXI Konferencji STC:

"Szarek Komośnik (Asproparthenis punctiventris Germar) czy potrzebna jest strategia ochrony plantacji?" prof. dr hab. Zdzisław Klukowski - Uniwersytet Wrocławski.

"Przebieg wegetacji i zbioru buraków w sezonie 2018 w Nordzucker Polska S.A." - Włodzimierz Spychała - Nordzucker Polska S.A.

"Przebieg wegetacji i zbioru buraków w sezonie 2018 w Pfeifer & Langen Polska S.A." Mateusz Krawczyk - Pfeifer & Langen Polska S.A.

"Przebieg wegetacji i zbioru buraków w sezonie 2018 w Krajowej Spółce Cukrowej S.A." Szymon Simiński - Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

"Mało znani sprawcy zgnilizn korzeni buraka cukrowego" Agnieszka Kiniec Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy

"Germains Seed Technology, pobudzanie i zdrowie nasion buraka cukrowego" Agnieszka Szkurlat - GERMAINS SEED TECHNOLOGY

"Nowe odmiany buraka cukrowego w kontekście zmieniających się potrzeb rynków ze szczególnym uwzględnieniem Polski" Stephan Gilis - Szef Działu Produkcji Nasiennej SESVANDERHAVE

"Vibrance nowy sposób na rizoktoniozę w uprawie buraka cukrowego" dr hab. Ewa Moliszewska - profesor Uniwersytetu Opolskiego.

"Kierunki w doświadczalnictwie Nordzucker Polska S.A. ze szczególnym uwzględnieniem badań odmian odpornych na mątwika" - Włodzimierz Spychała - Nordzucker Polska S.A.

"Nowe zagrożenia w uprawie buraka cukrowego: skośnik buraczak i syndrom niskiej zawartości cukru" - dr Henryk Ławiński - Pfeifer & Langen Polska S.A.

"Zaprawy nasienne w buraku cukrowym wczoraj, dzisiaj, jutro" - dr Joanna Onuch - Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

 W III dniu Konferencji zostały zaprezentowane referaty dotyczące tematyce dotyczącej stanu i perspektyw sektora cukrowniczego oraz jego aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej.

« wstecz