Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

59 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin

W dniach 12 – 14 lutego 2019 r. w Hotelu Novotel Poznań Centrum odbyła się 59. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu  Badawczego. 12 lutego w  przeddzień oficjalnego rozpoczęcia Konferencji odbyło się Forum „Młodych Naukowców” na którym młodzi pracownicy naukowi prezentowali wyniki swoich badań z zakresu ochrony roślin oraz Forum „Nauka – Praktyce” , które poświęcone było zagadnieniom związanym z  transferem wyników badań naukowych do praktyki rolniczej. Podczas Forum „Nauka – Praktyce” wysłuchać można było wystąpienia Pana Krzysztofa Nykla Prezesa KZPBC, który omawiał aktualną problematykę i przyszłe wyzwania w integrowanej ochronie i produkcji buraka cukrowego.

13 lutego o godzinie 10:00 nastąpiło oficjalne otwarcie 59. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin. Sesję plenarną rozpoczął prof. dr hab. Marek Mrówczyński Dyrektor IOR – PIB Poznań. W  uroczystym otwarciu Konferencji uczestniczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. W swym wystąpieniu Minister Ardanowski wspominał między innymi o potrzebie zwiększenia tempa wdrażania wyników badań naukowych do praktyki rolniczej. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi brał również udział w ceremonii wręczenia odznaczeń i medali zasłużonym pracownikom IOR.  Wystąpienia zaproszonych gości zwieńczył koncert zespołu ludowego.

W trakcie trzy dniowej konferencji wygłoszono niemal 60 referatów oraz zaprezentowano 89 doniesień w formie posterów. Z perspektywy uprawy buraka cukrowego szczególnie interesujące były referaty:

  • Neonikotynoidy – insektycydy dobre, złe czy niezbędne – właściwości i metody oznaczania pozostałości (dr hab. Monika Michel IOR – PIB TDS Toruń)
  • Zaprawy nasienne w integrowanej ochronie roślin – fakty i mity (dr hab. Ewa Matyjaszczyk IOR – PIB Poznań)
  • Czy dokarmianie dolistne krzemem powinno być wprowadzone do integrowanej ochrony roślin? (dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak SGGW Warszawa)
  • Wpływ zmian klimatu na zmiany w znaczeniu chorób i szkodników buraka cukrowego (dr hab. Jacek Piszczek IOR TDS Toruń)

« wstecz