Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

Preferowana lista odmian buraka cukrowego dla Plantatorów KSC S.A. na sezon siewny 2019

Preferowana lista odmian buraka cukrowego dla Plantatorów KSC S.A. na sezon siewny 2019

Zachęcamy do zapoznania się z preferowaną listą odmian oraz wynikami doświadczenia odmianowego przeprowadzonego w sezonie 2017.

 Doświadczenie odmianowe 2017 r.

Dział ds. Agrotechniki w Departamencie Surowcowym Krajowej Spółki Cukrowej S.A. realizując program doświadczeń w zakresie uprawy buraka cukrowego, przeprowadził w sezonie 2017 między innymi doświadczenie odmianowe, którego celem było porównanie parametrów polowych, gospodarczych i jakościowych odmian buraka cukrowego zarejestrowanych do obrotu na polskim rynku. Wyniki uzyskane w niniejszym doświadczeniu stanowią istotną składową w procesie wyboru odmian do preferowanej listy dla Plantatorów KSC S.A.

Doświadczenie odmianowe ma charakter jednoczynnikowy ścisły i zostało przeprowadzone według obowiązującej metodyki w 5 lokalizacjach rozmieszczonych na obszarze kontraktacyjnym KSC S.A.

Ochronę doświadczeń przed agrofagami przeprowadzono zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin. Pestycydy i dawki ustalano na podstawie zaleceń IOR‑PIB w Poznaniu. Do aplikacji środków ochrony roślin użyto sprawdzonego i sprawnego sprzętu.

Uzyskane wyniki zostały poddane analizie statystycznej.

W sezonie 2017 w doświadczeniu odmianowym udział wzięło 36 odmian z 9 firm nasiennych oferujących na polskim rynku nasiona odmian buraka cukrowego.

Poniżej prezentowane są wyniki podstawowych parametrów gospodarczych i jakościowych odmian, które znajdują się na preferowanej liście do zasiewów w sezonie 2019 r.

« wstecz