Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

Komunikat dla Akcjonariuszy Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

W dniu 3.09.2018 roku w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A  w Toruniu odbyło się spotkanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego z Zarządem Krajowej Spółki Cukrowej S.A. przy udziale przedstawicieli Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy oraz Związków Plantatorów Buraka Cukrowego działających w Spółce. Spotkanie odbyło się w związku z transakcjami nabycia akcji KSC S.A., dokonywanymi przez podmioty skupujące w sposób zorganizowany akcje Spółki, które wpłynęły do Oddziału Terenowego KOWR w Bydgoszczy w ostatnim miesiącu. Zarząd Spółki został poinformowany, że transakcje te budzą poważne wątpliwości natury prawnej i są przedmiotem dalszej oceny właściwych organów. Mając na uwadze powyższe, Zarząd KSC S.A. apeluje do akcjonariuszy Spółki o szczególną rozwagę przy sprzedaży akcji Spółki na rzecz tych podmiotów i zwracanie uwagi na zgodność ustalonych warunków transakcji, a zwłaszcza ceny, z zapisami podpisywanych umów.

« wstecz